Prevalencija zlostavljanja i zanemarivanja djece u Hrvatskoj

U 2006. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Hrabri telefon proveli su istraživanje Prevalencija zlostavljanja i zanemarivanja djece u Hrvatskoj (Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i drugih traumatskih iskustava s nekim osobinama ličnosti).

Istraživanje o prevalenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece je provedeno u proljeće 2006. godine u brojnim  srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na sadržaj istraživanja sudionici ispitivanja  su bili samo punoljetni učenici. Ukupan broj sudionika je 4191, a uzorak je konstruiran kao reprezentativan za populaciju maturanata srednjih škola u Hrvatskoj.

Za potrebe ovog istraživanja modificirane su već neke poznate mjere (Upitnik o zlostavljanju u djetinjstvu), a korišteno je i niz skala za mjerenje osobina ličnosti i psihosocijalnog funkcioniranja.

Rezultati ovog ispitivanja ukazuju na prevalenciju pojedinih oblika zlostavljanja u djetinjstvu. Prema strožem kriteriju, njih 15,9% bilo je izloženo tjelesnom zlostavljanju, 16,5% emocionalnom te 13,7% spolnom zlostavljanju. Zanimljiv je podatak da ako u spolno zlostavljanje uključimo i neprimjerena izlaganja djece seksualnim sadržajima, onda je 18,1% mladih u djetinjstvu doživjelo spolno zlostavljanje.

Na temelju dobivenih rezultata do sada su objavljeni i prezentirani sljedeći radovi:

  • Buljan Flander,G. (2007.). Izloženost djece nasilju: Jesmo li nešto naučili? U: V. Kolesarić (ur.) Psihologija i nasilje u suvremenom društvu Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja, Osijek, 45-52.
  • Luca Mrđen,J., Ćosić,I. i Buljan Flander, G. (2007.) Prevalence of sexual abuse in Croatia. XI. ISPCAN European regional Conference on Child Abuse and Neglect, 18.-21.11.2007. Lisabon, Portugal
  • Profaca, B., Bačan, M., Buljan Flander, G. (2007.) Connection between anxiety in young people and their war-related family violence-related experiences, XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Lisbon, Portugal

U okviru ovog projekta u pripremi je još niz radova za koje se planira objavljivanje u znanstvenoj periodici, kao i jedna doktorska disertacija.

Ilustrativna fotografija: Pixabay.com

 

Print Friendly, PDF & Email