Nasilje među djecom

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba provela je 2003. godine istraživanje o vršnjačkom nasilju među djecom u školi (bullying). Istraživanje je obuhvaćalo 25 osnovnih škola u 13 gradova Republike Hrvatske, a sudionici ispitivanja su učenici od 4. do 8. razreda.

Dobiveni rezultati ukazuju da:

 1. 27% djece svakodnevno ili gotovo svakodnevno doživljava neke oblike nasilja u školi (verbalnog i tjelesnog)
 2. 16% djece gotovo se svakodnevno ponaša nasilno prema drugoj djeci, pri čemu 8% djece istovremeno i čini i doživljava nasilje
 3. Dječaci se značajno češće ponašaju nasilno, ali i doživljavaju nasilje
 4. S dobi (od desete do četrnaeste godine) se povećava učestalost nasilnog ponašanja, naročito verbalnog
 5. U prosjeku je školski uspjeh djece koja su češće žrtve i koja češće čine nasilje lošiji
 6. Samo oko 22% djece žrtava nasilja obrati se odrasloj osobi za pomoć
 7. Najčešće se djeca obraćaju za pomoć roditeljima, a tek 11% obratilo se za pomoć nastavnicima

U okviru ovog projekta do sada su objavljeni i prezentirani sljedeći radovi:

 • Krmek, M., Buljan Flander, G. (2004.) Povezanost stupnja počinjenog nasilja sa starošću djeteta i veličinom grada, 12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Opatija
 • Buljan Flander, G., Karlović, A. (2005.). Nasilje među djecom, u: Bilić, V.i sur.: „Izbor tema za satove razrednih odjela“, Naklada Ljevak, Zagreb, str. 179-193.
 • Krmek, M., Buljan Flander, G., (2005.) Analysis of offense levels with respect to child age and town size; 13th congress of European Union for school and university, health and medicine; „ Healthy youth investment for future“, Dubrovnik
 • Profaca,B., Puhovski,S. i Luca Mrđen,J. (2006). Neke karakteristike pasivnih i provokativnih žrtava nasilja među djecom u školi. Društvena istraživanja,God.15,broj.3, 575-590
 • Buljan Flander, G., Durman Marijanović, Z., i Ćorić Špoljar, R. (2007.). Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi. Društvena istraživanja, 16(87-88), 157-174

Ilustrativna fotografija: iStock

Print Friendly, PDF & Email