Istraživanje o stavovima i znanju liječnika u Hrvatskoj u vezi sa zlostavljanjem i zanemarivanjem djece

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba provela je, u razdoblju od studenog 2007. do svibnja 2008. godine, istraživanje među liječnicima primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj, koji u svojoj skrbi imaju djecu. Cilj je bio ispitati stavove i percepciju vlastitog znanja liječnika u vezi sa zlostavljanjem i zanemarivanjem djece. Voditelji istraživanja su bili Doc.dr.sc.Gordana Buljan Flander, dr Vesna Čorić, dr Domagoj Štimac.

Ispitivanje je provedeno anonimnim ispunjavanjem upitnika, koji su zajedno s obaviješću i povratnom omotnicom liječnici dobivali na adresu ordinacije u kojoj rade i po ispunjavanju ga vraćali poštom na adresu Poliklinike.

Istraživanjem su obuhvaćeni svi pedijatri, liječnici opće prakse, obiteljski liječnici i liječnici školske medicine, s popisa ugovorenih timova primarne zdravstvene zaštite HZZO-a. Ukupno je u istraživanje uključeno 253 pedijatra, 175 liječnika školske medicine i 2367 liječnika opće i obiteljske medicine.

U navedenom razdoblju odgovorilo je 78 pedijatara (30,83 %) i 512 liječnika školske, opće i obiteljske medicine (20,29 %). Dobiveni podaci odvojeno su statistički analizirani za pedijatre i odvojeno za liječnike drugih struka (školski, obiteljski i liječnici opće prakse).

Na svom radnom mjestu 57 % pedijatara i 54 % liječnika drugih struka navodi da vrlo rijetko nailazi na sumnju na zlostavljanje i zanemarivanje djece, a 39 % pedijatara i 21 % drugih liječnika ponekad. Jedan pedijatar i 22 % drugih liječnika nisu nikad tijekom svog rada posumnjali na zlostavljanje i zanemarivanje djece.

Najveći broj liječnika (56 % pedijatara i 43 % drugih struka) prema samoprocjeni znanja smatra da je tek upoznat s problemom, a oko jedne četvrtine svih liječnika (23 % pedijatara i 25 % drugih struka) navodi da zna dosta o tome. Mali broj liječnika (2 i 4 %) navodi da zna jako puno.

Svi navedeni rezultati se u završnoj formi interpretiraju u svjetlu postojećih istraživanja te prakse u području zaštite djece i prevencije zlostavljanja i zanemarivanja.

Planira se objavljivanje radova s navedenim rezultatima u stručnim i znanstvenim časopisima.

Ilustrativna fotografija: Pixabay.com

Print Friendly, PDF & Email