Hrabri telefon i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba proveli su nacionalno istraživanje o iskustvima i ponašanjima djece i mladih na društvenoj mreži Facebook i Internetu općenito, te o povezanosti tih iskustava s njihovim osobnim i psihološkim karakteristikama te navikama sigurnog korištenja Interneta.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 1489 djece i mladih u dobi od 11 do 18 godina. Sudionici istraživanja su djeca od petog razreda osnovnih škola do drugog razreda srednjih škola. Istraživanjem je obuhvaćen reprezentativni uzorak u urbanim i ruralnim sredinama na području čitave Hrvatske.

Navodimo neke od rezultata provedenog istraživanja.

Navike korištenja društvene mreže Facebook

Provedeno istraživanje omogućilo nam je uvid u dostupnost Interneta i društvene mreže Facebook među djecom i mladima, te je pokazalo sljedeće:

 • 99 % djece ima pristup Internetu kod kuće ili u školi
 • 93% ispitane djece i mladih posjeduje Facebook profil
 • 68% djece i mladih je otvorilo FB profil prije 13. godine
 • 18% djece i mladih ima više od jednog otvorenog profila
 • više od polovice ispitane djece i mladih (53%) ima više od 300 prijatelja na Facebooku
 • gotovo polovica djece i mladih (47%) posjećuje Facebook za vrijeme nastave
 • 84% djece i mladih ima pristup Internetu na mobitelu
 • 64% djece i mladih ima pristup Internetu u školi
 • većina djece i mladih (67%) ima slobodne aktivnosti, i to najčešće jednu ili dvije
 • djeca i mladi koja provode na Facebooku 3 ili više sata dnevno imaju niži školski uspjeh od djece koja na Facebooku provode manje od pola sata dnevno, imaju narušeniju sliku o sebi te iskazuju veći broj emocionalnih i ponašajnih teškoća
 • djeca koja su u većoj mjeri uključena u nasilje putem Facebooka imaju niži školski uspjeh od svojih vršnjaka i veći broj emocionalnih i ponašajnih teškoća

Čestina korištenja Interneta:

 • 69% djece i mladih posjećuje Facebook nekoliko puta dnevno, 15% jednom dnevno
 • 47% djece i mladih provodi 1-2 sata dnevno na Facebooku, 34% manje od pola sata, a 19% na Facebooku provede 3 ili više sata

 

 

 

 

 

Najčešće informacije koje djeca objavljuju na Facebooku:

 • privatne fotografije – 43%
 • poveznice na zanimljive članke, spotove i slično – 52%
 • značajne događaje ili promjene u svom životu – 14%
 • intimne i povjerljive stvari o sebi – 1%

Osobne informacije koju djeca dijele putem Facebooka:

 

 

 

Slobodno vrijeme i Internet

Na pitanje kako bi najradije provodili svoje slobodno vrijeme, samo 5% djece izjavljuje da bi ga htjelo provoditi na Internetu, dok bi se ostatak djece bavio nekom slobodnom aktivnošću ili družio s prijateljima. U stvarnosti zapravo 26% djece svoje slobodno vrijeme najčešće provodi na Internetu.

Čak 83% djece koja svoje slobodno vrijeme najčešće provodi na Internetu radije bi ga provodilo družeći se s prijateljima (62%) ili baveći se sportom/slobodnim aktivnostima (21%)

Razlog korištenja društvene mreže Facebook

 • da bi ostali u kontaktu s postojećim prijateljima i lakše pratili događanja u njihovim životima (88%)
 • da bi ostali u kontaktu s prijateljima koje poznaju osobno (75%)
 • za praćenje događanja i akcija mojih prijatelja (13%)
 • da bi upoznali nove ljude (7%)
 • jer im je ugodnije razgovarati na taj način (4%)
 • da bi se osjećali prihvaćenima od strane svojih prijatelja (1%)

Što djeca rade na Facebooku:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidljivost profila

 • 63% djece iskazuje da im je profil vidljiv samo osobama koje osobno poznaju, 17% i prijateljima svojih prijatelja, 8% ih ima profil vidljiv svima, a 12% djece nije sigurno kome je vidljiv njihov profil.

Rizična ponašanja na društvenoj mreži Facebook

 • 34% djece i mladih prihvaća zahtjeve za prijateljstvom od nepoznatih osoba
 • 18% ispitane djece i mladih smatra da bi možda otišlo samo na susret uživo s nepoznatom osobom koju su upoznali na Facebooku, dok 3% smatra da bi sigurno otišlo
 • 8% ispitane djece i mladih izjavljuje da je samo otišlo na susret s nepoznatom osobom koju su upoznali na Facebooku

Sigurnost profila

 • iako većina djece vodi računa o sigurnosti svog Facebook profila, 10% djece nedostaju znanja kako to postići
 • svako šesto dijete (15%) izjavljuje da uopće ne brine o sigurnosti svog Facebook profila

Pravila  korištenja Facebooka

 • 78% djece iskazuje da u njihovoj obitelji ne postoje pravila o korištenju Facebooka (17% djece kaže da takva pravila postoje i da ih se pridržavaju, dok 5% djeca ima takva pravila no ne pridržava ih se uvijek)
 • s porastom u dobi djeca imaju sve manje pravila vezano uz korištenje Facebooka, a djeca u dobi od 15 do 16 godina ujedno su i najugroženija skupina što se tiče vršnjačkog nasilja

Djeca i mladi koji ne posjeduju profil na društvenoj mreži Facebook

 

 

 

 

 

Vršnjačko nasilje putem društvene mreže Facebook

Elektroničko vršnjačko nasilje, nazivano i cyberbullying, uključuje različita ponašanja pojedinaca ili grupa koji putem Interneta ili mobitela ponavljano komuniciraju na neprijateljski ili agresivan način, s namjerom uzrokovanja štete ili neugode drugima.

Ovaj oblik nasilja na Facebooku poprima različite oblike koji nisu jednako rašireni.

 • svako peto dijete (21%) djece izjavljuje da je nekoliko puta ili često primalo uvredljive poruke ili komentare putem Facebooka, 46% djece je to doživjelo barem jedan put, a 9% djece priznaje da je to više puta činilo
 • među djecom koja su tome bila višekratno izložena, 53% ih je barem jednom doživjelo da su se te poruke nastavile čak i nakon što su pošiljaoca zamolili da prestane s tim
 • 16% djece barem je jednom putem Facebooka primilo neželjene poruke seksualnih sadržaja (poruke, slike, videa…), a 4% djece priznaje da je to činilo
 • svako peto dijete navodi da su drugi putem Facebooka objavljivali stvari koje su štetile njegovom ugledu, dok 9% djece priznaje da je to činilo
 • svako četvrto dijete (26%) priznaje da su drugi putem Facebooka širili laži o njemu, a 7% djece priznaje da je to činilo
 • svako šesto dijete (16%) doživjelo je da su drugi putem Facebooka objavljivali informacije zbog kojih su bili ismijavani, dok 10% djece priznaje da je to samo činilo
 • svako šesto dijete (16%) navodi da im se netko ulogirao u njihov Facebook profil i u njihovo ime objavljivao neugodne informacije o njima, dok takvo ponašanje priznaje 8% djece
 • svako deseto dijete (11%) doživjelo je da ih je netko namjerno blokirao ili ih izbacio iz neke grupe s ciljem da ih izolira, dok je to činilo čak 13% djece
 • 3% djece priznaje da je otvorilo grupu na Facebooku s ciljem ismijavanja ili vrijeđanja druge djece, dok je 4% bilo žrtva takvog ponašanja
 • svakom šestom djetetu (15%) putem Facebooka su upućene prijetnje, dok takvo ponašanje priznaje 7% djece

Prekomjerno korištenje Interneta

 • 30% djece i mladih misli da bi trebalo manje vremena provoditi na Internetu
 • 23% djece i mladih nastavlja koristiti Internet unatoč namjeri da ga manje koriste
 • 1 od 10 djece i mladih ima osjećaj nedostatka sna zbog količine vremena provedenog na Internetu
 • 1 od 10 osjeća se nemirno ili razdražljivo kad ne mogu ići na Internet
 • svako šesto dijete nastoji što brže riješiti domaću zadaću da bi moglo otići na Internet
 • svako deseto dijete priznaje da zanemaruje svoje svakodnevne obaveze jer im je draže otići na Internet
 • manji broj djece i mladih radije provodi vrijeme na Internetu nego da se druži s drugima (5%)
 • 12% djece priznaje da odlazi na Internet da pobjegne od tuge ili neugodnih osjećaja

 

Fotografija/Credits to: Clare Bloomfield, FreeDigitalPhotos.net

Print Friendly, PDF & Email