Nakon uspješne dvije godine projekta PROMISE, što uključuje sastanke razmjena u Zagrebu, Reykjaviku i Haarlemu, kao i regionalnu konferenciju i studijsku posjetu u Linköpingu, stručnjaci iz cijele Europe došli su u Europski odbor regija u Bruxellesu gdje je 14. lipnja 2017. godine održana završna konferencija projekta. Projekt PROMISE je od 2015. godine bio važan dio pokreta promoviranja i jačanja multidisciplinarnog i intersektorskog modela kao odgovora na nasilje nad djecom u Europi, razmjenom iskustava te pružanjem standarda i alata za kvalitetu.

Tijekom konferencije predočene su ključne poruke projekta, kao i sami rezultati projekta. Na konferenciji su sudjelovali ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i psihologinja Poliklinike Ana Marija Španić. Ravnateljica je pozvana da kao panelist održi prezentaciju o kratkoročnoj i dugoročnoj stručnoj podršci djeci te time predstavi jedan od standarda kvalitete samog multidisciplinarnog i intersektorskog modela.

Potpora europskom pokretu dječjih kuća

Završna konferencija projekta PROMISE bila je usmjerena na zagovaranje multidisciplinarnih i intersektorskih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja, čime se djeci čini dostupnom zaštita u okviru pravosudnog sustava, umanjuje moguća retraumatizacija te osiguravaju najviši profesionalni standardi za oporavak. Turid Heiberg, koordinatorica projekta PROMISE, otvorila je konferenciju te pozdravila stotinjak stručnjaka raznih profesija iz cijele Europe. Brojni uvaženi govornici pružili su potporu europskom pokretu dječjih kuća, uključujući Věru Jourová, povjerenicu Europske komisije za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova, te Martu Santos Pais, posebnu predstavnicu glavnog tajnika UN-a za suzbijanje nasilja nad djecom. Bragi Guðbrandsson, vodeći stručnjak u PROMISE projektu, predstavio je iskustvo Islanda z razvoju modela dječjih kuća (Barnahus). Marta Santos Pais predstavila je rezultate istraživanja Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o izloženosti djece zlostavljanju u Europi i predstavila procjene da je svake godine najmanje 18 milijuna djece u Europi žrtva seksualnog zlostavljanja, 44 milijuna djece tjelesnog zlostavljanja te 55 milijuna emocionalnog zlostavljanja. Procjene su da zlostavljanje djece dovodi do prerane smrti više od 800 djece u Europi mlađe od 15 godina.

Tri panela eksperata

U sklopu panela pozvanih eksperata, među kojima je bila i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, raspravljalo se o multidisciplinarnoj i intersektorskoj podršci djeci žrtvama i svjedocima nasilja. Prvim od tri panela, pod nazivom „Model dječjih kuća (Barnahus) – multidisciplinarni i intersektorski odgovor na nasilje nad djecom u Europi“, predsjedao je Carl Göran Svedin, jedan od stručnjaka PROMISE projekta, profesor na Fakultetu zdravstvenih znanosti na Sveučilištu Linköping (Švedska), stručnjak u području dječje i adolescentne psihijatrije. Panelisti ove sekcije bili su Erio Ziglio, bivši direktor Europskog ureda za ulaganja u zdravstvo i razvoj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Hjörtur Aðalsteinsson, glavni sudac Okružnog suda u Sudurlandu na Islandu, Tuomas Kurttila, predsjedatelj ENOC-a i pravobranitelj za djecu u Finskoj te Anna Petersson, psihologinja u Dječjoj kući (Barnahus) u Linköpingu u Švedskoj, koji su predstavili svoje stavove i iskustva vezana za multidisciplinarni i intersektorski odgovor na nasilje nad djecom.

Rebecca O’Donnell, pravna suradnica u projektu, vodila je drugi panel pod nazivom „Model Dječjih kuća (Barnahus): prava djece“ tijekom kojeg su Susan Bissell, ravnateljica Globalnog partnerstva za suzbijanje nasilja nad djecom (putem video snimke), Claude Janizzi, predsjednik Lanzarote odbora Vijeća Europe, Margaret Tuite, koordinatorica Europske komisije za prava djece, te Åsa Landberg, nezavisna stručnjakinja, švedska psihologinja i psihoterapeutkinja, iznijeli profesionalne stavove o pravima djeteta u kontekstu ovog projekta. Margaret Tuite je zaključila da Vijeće Europe u svojim smjernicama o integriranim strategijama i pravosuđu primjerenom djeci, kao i samoj Lanzarote Konvenciji Vijeća Europe, uzima u obzir model dječjih kuća kao primjer dobre prakse koji podržava i promovira prema svim državama članicama Vijeća Europe.

Treći panel pod nazivom „Standardi kvalitete modela Dječjih kuća (Barnahus): primjeri dobre prakse u Europi“ kojim je predsjedao Bragi Guðbrandsson, započeo je predstavljanjem standarda kvalitete projekta PROMISE koje je predstavila Olivia Lind Haldorsson, istraživačka suradnica projekta. Eksperti su nadalje prikazali primjenu nekih od standarda projekta PROMISE u praksi. Tako je Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba prikazala značenje i primjenu standarda pružanja kratkoročne i dugoročne stručne podrške djeci žrtvama i svjedocima nasilja te je podijelila svoja znanja i iskustva iz rada s djecom. Ólöf Ásta Farestveit, voditeljica islandske Dječje kuće (Barnahus), predstavila je standard koji se odnosi na provedbu forenzičkih intervjua i sudskih postupaka, Resmiye Oral, profesorica pedijatrije na Sveučilištu Iowa u SAD-u održala je prezentaciju o standardu procjene djeteta za forenzičku svrhe u kontekstu medicine i tjelesnog zdravlja djece, te je Janet von Bavel, voditeljica projekata u centru Kenter, Jeugdhulp u Nizozemskoj, predstavila standard koji je usmjeren na omogućavanje intersektorske razmjene informacija.

Konferencija je bila praćena raspravom i poticajnim pitanjima koja su postavljali stručnjaci iz brojnih europskih zemalja. Peter van der Linden, koordinator razmjene projekta PROMISE i Turid Heiberg, koordinatorica projekta PROMISE, zaključili su konferenciju obećavajućim pogledom unaprijed u kontekstu osnivanja sve više multidisciplinarnih i intersektorskih usluga usmjerenih na pružanje podrške djeci žrtvama i svjedocima nasilja u Europi.

O cilju projekta PROMISE

Cilj projekta PROMISE koji je započeo 2015. i traje do 2017. godine je poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja, čime se djeci čini dostupnom zaštita u okviru pravosudnog sustava, umanjuje moguća retraumatizacija te osiguravaju najviši profesionalni standardi za oporavak. Polazeći od zakona i smjernica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe te postojećeg Barnahus modela dječjih kuća, ovaj je projekt usmjeren na osnaživanje kapaciteta, znanja i razmjene među vladinim sektorima pravosuđa i skrbi o djeci, medicinskog područja, forenzičnih i terapeutskih usluga, kao i nevladinim organizacijama usmjerenima na dječja prava i zagovaranje. Projekt promovira „one-stop“ pristup djeci žrtvama i svjedocima nasilja, smanjujući broj intervjua i osiguravajući sveobuhvatnu skrb što uključuje socijalnu, medicinsku, terapeutsku i pravnu podršku.

Na čelu projekta je Tajništvo Vijeća zemalja baltičkog mora (Council of the Baltic Sea States Secretariat). Partneri uključuju sljedeće organizacije: Child Circle (Belgija), Health Action Partnership International (Ujedinjeno Kraljevstvo), Institut Verwey-Jonker (Nizozemska) te Dječje kuće u Islandu, Linköpingu and Stockholmu (Island i Švedska). Također se zasniva na stručnosti vodećih stručnjaka u području pravosuđa, psihologije, sociologije, pedijatrije i psihijatrije raznih Europskih zemalja. Pilot zemlje uključene u projekt su: Bugarska, Cipar, Estonija, Njemačka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska i Ujedinjeno Kraljevstvo (Engleska i Škotska). Ove su zemlje identificirane kao zemlje koje imaju interes i potencijal za promjenu i prilagodbu svojih postojećih ustanova i usluga podrške djeci žrtvama i svjedocima nasilja prema multidisciplinarnosti i međuinstitucionalnoj suradnji. Ove će zemlje učiti od postojećih modela te razmjenjivati iskustva s ciljem podupiranja kapaciteta i strategija primjene na nacionalnim razinama.

Ključni dokumenti i detaljnije informacije o projektu, kao i prezentacije održane tijekom konferencije, dostupni su na na web stranicama projekta PROMISE, gdje se mogu pronaći i standardi, metoda praćenja kvalitete te pregled zakona i smjernica koji su izrađeni u sklopu projekta.

Print Friendly, PDF & Email