Emocionalno zlostavljanje: Oblici, posljedice i tretman

Prema istraživanju prevalencije zlostavljanja i zanemarivanja djece provedenom 2006. godine (Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada zagrabe i Hrabri telefon) 16.5% djece je doživjelo emocionalno zlostavljanje. Međutim jako je teško procijeniti točnu zastupljenost emocionalnog zlostavljanja u populaciji budući da ono uključuje široki spektar ponašanja te ne postoji jasna definicija istoga. U ovom tekstu bavimo se emocionalnim zlostavljanjem u obitelji, iako se ono može događati unutar bilo kojeg drugog relevantnog odnosa.
Pročitajte više →

Mentalni poremećaji roditelja – rizici za razvoj i zaštita dobrobiti djeteta

Gotovo svaka treća odrasla osoba ima neki mentalni poremećaj tijekom života. Oko dvije trećine žena i preko polovine muškaraca koji imaju neki mentalni poremećaj su roditelji. Istraživanja pokazuju da između 17,0 do 37,3% djece u općoj populaciji ima roditelja s mentalnim poremećajem. Djeca roditelja s mentalnim poremećajem imaju dva do trinaest puta veći rizik za razvoj problema mentalnog zdravlja u odnosu na svoje vršnjake čiji roditelji nemaju mentalni poremećaj. Djeca mlađe dobi su najvulnerabilnija, ali je rizik za djecu roditelja s mentalnim poremećajima za negativne psihosocijalne ishode prisutan u svim razvojnim fazama. Utjecaj mentalnog poremećaja roditelja na dijete je kompleksan i rezultat je interakcije genetskih, bioloških i okolinskih čimbenika.
Pročitajte više →

Emocionalna podrška obitelji djeteta s teškoćama u razvoju

Trenutak u kojem je roditeljima priopćena vijest o tome da njihovo dijete rođeno ili je steklo teškoću u razvoju, ostaje trajno zapamćen, iz razloga što se radi o spoznaji koja dugoročno mijenja cjelokupni život obitelji. Svaki od roditelja tom prilikom, u vrlo kratkom periodu, prolazi kroz proces žalovanja i opraštanja od fantazija koje su prethodno imali o djetetu, te dolazi do faze oporavka i prilagodbe na nove okolnosti obiteljskog života. Različita istraživanja su pokazala da pravovremeno savjetovanje i pružanje informacija o prirodi djetetovih poteškoća i načinima njihova uklanjanja kao i općenito edukacija, u znatnoj mjeri reduciraju roditeljske brige i stres te im pomažu im u procesu prilagodbe na odgoj djeteta.

Pročitajte više →

Otpornost djeteta

Često idealiziramo djetinjstvo kao bezbrižno doba, ali biti dijete ne znači ne trpiti emocionalnu bol i patnju. Nakon teških  događaja većina djece ima očekivane stresne ili traumatske reakcije koje se očituju na emocionalnom, tjelesnom, misaonom planu te u promjeni ponašanja. S obzirom da su očekivane, najčešće kažemo da su to normalne reakcije na nenormalne događaje.

Pročitajte više →

Kako toksični stres djeluje na dječji mozak

Toksični stres u dječjoj dobi je tema od vrlo značajnog i rastućeg interesa. Razlozi tomu su brojni, kumulirani kroz godine istraživanja. Ona su dala nepobitne dokaze da stres/trauma u djece prouzrokuje brojne kratkoročne i dugoročne učinke, te predstavlja rizik za cijeli niz oboljenja u kasnijoj dobi. On primjerice značajno povećava pojavnost infarkta miokarda i karcinoma pluća, te imunoloških i malignih bolesti u odrasloj dobi, u usporedbi sa populacijom koja nije bila izložena stresu u djetinjstvu. Ne govorimo o stresu vezanom uz svakodnevne aktivnosti i izazove odrastanja, nego o onome stresu koji se javlja vezan uz nasilje u obitelji, svjedočenju tjelesnom nasilju, izloženosti tjelesnom kažnjavanju, zanemarivanju, seksualnom zlostavljanju, vršnjačkom nasilju i slično.

Pročitajte više →

SMJERNICE I PODRŠKA RODITELJIMA: Kako pružiti podršku djetetu koje ide na sud?

Suđenje, odlazak na sud i svjedočenje izaziva nelagodu i može biti snažan izvor stresa kod odraslih a posebno kod djece i mladih. Dijete može biti pozvano na sud kao svjedok događaja ili kao žrtva zlostavljanja. Često je dijete i jedini svjedok događaja, što predstavlja dodatan izvor stresa i opterećenja na dijete. Uloga jedinog svjedoka u situacijama obiteljskog nasilja i zlostavljanja ili drugih roditeljskih sukoba stavlja dijete u konflikt lojalnosti u odnosu na roditelje i može djelovati ometajuće na djetetov odnos s oba roditelja.

Pročitajte više →