Emocionalna podrška obitelji djeteta s teškoćama u razvoju

Trenutak u kojem je roditeljima priopćena vijest o tome da njihovo dijete rođeno ili je steklo teškoću u razvoju, ostaje trajno zapamćen, iz razloga što se radi o spoznaji koja dugoročno mijenja cjelokupni život obitelji. Svaki od roditelja tom prilikom, u vrlo kratkom periodu, prolazi kroz proces žalovanja i opraštanja od fantazija koje su prethodno imali o djetetu, te dolazi do faze oporavka i prilagodbe na nove okolnosti obiteljskog života. Različita istraživanja su pokazala da pravovremeno savjetovanje i pružanje informacija o prirodi djetetovih poteškoća i načinima njihova uklanjanja kao i općenito edukacija, u znatnoj mjeri reduciraju roditeljske brige i stres te im pomažu im u procesu prilagodbe na odgoj djeteta.

Pročitajte više →

Otpornost djeteta

Često idealiziramo djetinjstvo kao bezbrižno doba, ali biti dijete ne znači ne trpiti emocionalnu bol i patnju. Nakon teških  događaja većina djece ima očekivane stresne ili traumatske reakcije koje se očituju na emocionalnom, tjelesnom, misaonom planu te u promjeni ponašanja. S obzirom da su očekivane, najčešće kažemo da su to normalne reakcije na nenormalne događaje.

Pročitajte više →

Kako toksični stres djeluje na dječji mozak

Toksični stres u dječjoj dobi je tema od vrlo značajnog i rastućeg interesa. Razlozi tomu su brojni, kumulirani kroz godine istraživanja. Ona su dala nepobitne dokaze da stres/trauma u djece prouzrokuje brojne kratkoročne i dugoročne učinke, te predstavlja rizik za cijeli niz oboljenja u kasnijoj dobi. On primjerice značajno povećava pojavnost infarkta miokarda i karcinoma pluća, te imunoloških i malignih bolesti u odrasloj dobi, u usporedbi sa populacijom koja nije bila izložena stresu u djetinjstvu. Ne govorimo o stresu vezanom uz svakodnevne aktivnosti i izazove odrastanja, nego o onome stresu koji se javlja vezan uz nasilje u obitelji, svjedočenju tjelesnom nasilju, izloženosti tjelesnom kažnjavanju, zanemarivanju, seksualnom zlostavljanju, vršnjačkom nasilju i slično.

Pročitajte više →

SMJERNICE I PODRŠKA RODITELJIMA: Kako pružiti podršku djetetu koje ide na sud?

Suđenje, odlazak na sud i svjedočenje izaziva nelagodu i može biti snažan izvor stresa kod odraslih a posebno kod djece i mladih. Dijete može biti pozvano na sud kao svjedok događaja ili kao žrtva zlostavljanja. Često je dijete i jedini svjedok događaja, što predstavlja dodatan izvor stresa i opterećenja na dijete. Uloga jedinog svjedoka u situacijama obiteljskog nasilja i zlostavljanja ili drugih roditeljskih sukoba stavlja dijete u konflikt lojalnosti u odnosu na roditelje i može djelovati ometajuće na djetetov odnos s oba roditelja.

Pročitajte više →

Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru: kada je potrebna stručna pomoć

Dijete čiji je roditelj u zatvoru, traumatizirano je odvajanjem, zbunjeno roditeljskim ponašanjem i stigmatizirano zbog srama radi roditeljskog nezakonitog djelovanja. Reakcije koje dijete pokazuje mogu se lako prepoznati. Može se uočiti identifikacija s roditeljem zatvorenikom, promjene u orijentaciji na budućnost, stalne misli vezane za roditelja, zabrinutost za ishod roditeljevog slučaja, za život bez roditelja i nesigurnu budućnost. Kod djeteta se javljaju nametajuće slike uhićenja roditelja, postiđenost, stid, ljutnja, uznemirenost, tuga, krivnja, ali i nisko samopouzdanje, usamljenost, tuga, problemi u svakodnevnom funkcioniranju.

Pročitajte više →

Kako djetetu olakšati bolničko liječenje

Brojna su provedena istraživanja ukazala da su za dobru prilagodbu djeteta na bolničko liječenje i preveniranje emocionalnih poteškoća kao reakcije na hospitalizaciju, važni prisutnost roditelja, priprema djeteta za ostanak u bolnici te prilagodba bolničkog okruženja i postupaka zdravstvenog osoblja s obzirom na razvojnu dob i potrebe djeteta.

Pročitajte više →