NATJEČAJ za izbor ravnatelja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Na temelju Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14, 154/14, 70/16, 131/17)  i Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Zagreb, Đorđićeva 26, Upravno vijeće Poliklinike raspisujeNATJEČAJza izbor ravnatelja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Pročitajte više →