Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Na temelju Uredbe br. 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016. god. i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), te na temelju članka 48. Statuta Ustanove, nakon prethodnog savjetovanja sa Radničkim vijećem, Upravno vijeće Ustanove Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, na 17. redovitoj sjednici održanoj 29.01. 2019. godine, donijelo je ovaj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Ustanove:
Pročitajte više →