STATUT Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Na temelju članka 84. stavka 1. alineje 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18., i 125/19. - Uredba) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19), Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Đorđićeva 26, Zagreb na 7. sjednici održanoj dana 20. 01. 2020. godine donijelo je Statut Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba:
Pročitajte više →

Zaključak o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Poliklinike, imenovanje v. d. ravnateljice

U Upravno vijeće Poliklinike imenuju se za predsjednicu prof. dr. sc. Gordana Keresteš, a za članove prim. dr. sc. Andrea Jambrošić Sakoman i mr. sc. Lora Vidović. Na sjednici Upravnog vijeća Poliklinike 29. rujna 2021. imenovana je za v. d. ravnateljicu Poliklinike  doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med., spec. pedijatar, subspecijalist dječje neurologije.
Pročitajte više →