Postupak pritužbe

Sve vaše upite, komentare i primjedbe molimo uputite u pisanom obliku, osobno potpisane, poštom, osobnom dostavom (srijedom od 10-12 sati u ured administratora) ili e-mailom na info@poliklinika-djeca.hr (u PDF ili jpg formatu), na Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Poliklinike i dobit ćete odgovor u zakonskom roku. 
Pročitajte više →