Zaključak o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Poliklinike, imenovanje v. d. ravnateljice

U Upravno vijeće Poliklinike imenuju se za predsjednicu prof. dr. sc. Gordana Keresteš, a za članove prim. dr. sc. Andrea Jambrošić Sakoman i mr. sc. Lora Vidović. Na sjednici Upravnog vijeća Poliklinike 29. rujna 2021. imenovana je za v. d. ravnateljicu Poliklinike  doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med., spec. pedijatar, subspecijalist dječje neurologije.
Pročitajte više →

Postupak pritužbe

Sve vaše upite, komentare i primjedbe molimo uputite u pisanom obliku, osobno potpisane, poštom, osobnom dostavom (srijedom od 10-12 sati u ured administratora) ili e-mailom na info@poliklinika-djeca.hr (u PDF ili jpg formatu), na Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Poliklinike i dobit ćete odgovor u zakonskom roku. 
Pročitajte više →