Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Na temelju Uredbe br. 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016. god. i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), te na temelju članka 48. Statuta Ustanove, nakon prethodnog savjetovanja sa Radničkim vijećem, Upravno vijeće Ustanove Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, na 17. redovitoj sjednici održanoj 29.01. 2019. godine, donijelo je ovaj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Ustanove:
Pročitajte više →
Poliklinika je implementirala sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

Poliklinika je implementirala sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba uspješno je implementirala i certificirala sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015. Usvajanje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom strateška je odluka za Polikliniku koja joj pomaže  u poboljšavanju sveukupne uspješnosti, zadovoljavanju zahtjeva iz propisa, povećanju zadovoljstva pacijenata, smanjenju rizika te prepoznavanju prilika u poslovanju, osiguranju nadzora nad poslovanjem kao i opredijeljenosti k osiguranju kontinuiranog poboljšanja.
Pročitajte više →

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Đorđićeva 26, Zagreb OIB: 81725888904, na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) kao naručitelj vodi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2018. godini. Ovdje možete pregledati i preuzeti registar:
Pročitajte više →

Godišnji financijski izvještaj-završni račun za 2017. i bilješke

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predala je sljedeći godišnji financijski izvještaj - završni račun za 2017. sa bilješkama:

Bilješke PR-RAS 01.01-31.12.2017.

Bilanca na dan 31.12.2017.

RAS funkcijski 2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.31.12.2017.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 01.01.-31.12.2017.

Pročitajte više →