Postupak pritužbe

Sve vaše upite, komentare i primjedbe molimo uputite u pisanom obliku, osobno potpisane, poštom, osobnom dostavom (srijedom od 10-12 sati u ured administratora) ili e-mailom na info@poliklinika-djeca.hr (u PDF ili jpg formatu), na Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Poliklinike i dobit ćete odgovor u zakonskom roku. 
Pročitajte više →

Odluka o poništenju natječaja za prijam u radni odnos višeg stručnog savjetnika od 2. 9. 2020.

Na temelju članka 21. Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ravnateljica Poliklinike donosi sljedeću ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA Poništava se Natječaj za prijam u radni odnos: - Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijemekoji je objavljen dana 2.9. 2020. u "Narodnim novinama", Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Poliklinike.
Pročitajte više →