Odluka o poništenju natječaja za prijam u radni odnos višeg stručnog savjetnika od 2. 9. 2020.

Na temelju članka 21. Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ravnateljica Poliklinike donosi sljedeću ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA Poništava se Natječaj za prijam u radni odnos: - Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijemekoji je objavljen dana 2.9. 2020. u "Narodnim novinama", Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Poliklinike.
Pročitajte više →

Dnevna bolnica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je otvorila dnevnu bolnicu u lipnju 2016. godine, koja obuhvaća organizaciju i provođenje grupnog i individualnog rada s djecom i njihovim roditeljima (grupni terapijski rad, obiteljska terapija i savjetovanje, psihoedukacija, individualna terapija, kreativne tehnike, podrška u učenju, tehnike relaksacije i mindfulness, redovne kontrole te revizija farmakoterapije, dodatne psihodijagnostičke obrade, organizacijski sastanci s djecom i skrbnicima, slobodne aktivnosti).

Pročitajte više →