“Κάρτες για όταν βρέχει (και την κοινωνική αποστασιοποίηση) 55 ιδέες για οικογενειακές δραστηριότητες που ενισχύουν την επικοινωνία και την ψυχική ανθεκτικότητα” (Greek)

“Κάρτες για όταν βρέχει (και την κοινωνική αποστασιοποίηση) 55 ιδέες για οικογενειακές δραστηριότητες που ενισχύουν την επικοινωνία και την ψυχική ανθεκτικότητα” (Greek)

Greek edition of the “Cards for Rainy Days” entitled “Kártyák esős időre (és szociális távolságtartásra) 55 ötlet családi tevékenységekre, melyek a kapcsolatokat építik és a pszichológiai rezilienciát” (Cards for rainy days (and days of social distancing) – 55 ideas for family activities, which strengthen ties between members and increase mental resilience) in PDF. You can download them here: “"Κάρτες για όταν βρέχει (και την κοινωνική αποστασιοποίηση) 55 ιδέες για οικογενειακές δραστηριότητες που ενισχύουν την επικοινωνία και την ψυχική ανθεκτικότητα" (PDF)
Read more →
“Kártyák esős időre (és szociális távolságtartásra) 55 ötlet családi tevékenységekre, melyek a kapcsolatokat építik és a pszichológiai rezilienciát” (Hungarian)

“Kártyák esős időre (és szociális távolságtartásra) 55 ötlet családi tevékenységekre, melyek a kapcsolatokat építik és a pszichológiai rezilienciát” (Hungarian)

Hungarian edition of the “Cards for Rainy Days” entitled "Kártyák esős időre (és szociális távolságtartásra) 55 ötlet családi tevékenységekre, melyek a kapcsolatokat építik és a pszichológiai rezilienciát" (Cards for rainy days (and days of social distancing) – 55 ideas for family activities, which strengthen ties between members and increase mental resilience) in PDF. You can download them here: "Kártyák esős időre (és szociális távolságtartásra) 55 ötlet családi tevékenységekre, melyek a kapcsolatokat építik és a pszichológiai rezilienciát" (PDF)
Read more →
“Картички за дождливи денови  (и социјалното растојание) 55 идеи за активности во семејството кои ги поврзуваати градат психолошка отпорност” (Macedonian)

“Картички за дождливи денови (и социјалното растојание) 55 идеи за активности во семејството кои ги поврзуваати градат психолошка отпорност” (Macedonian)

Macedonian edition of the “Cards for Rainy Days” entitled “Картички за дождливи денови (и социјалното растојание) 55 идеи за активности во семејството кои ги поврзуваати градат психолошка отпорност“ (Cards for rainy days (and days of social distancing) – 55 ideas for family activities, which strengthen ties between members and increase mental resilience) in PDF. You can download them here: Картички за дождливи денови (и социјалното растојание) (PDF)
Read more →
“Cards For Rainy Days (And Social Distancing)”: Romanian Edition

“Cards For Rainy Days (And Social Distancing)”: Romanian Edition

As a result of international cooperation with the volunteers of the Child Protection Hub for Southeast Europe, we published the Romanian edition of "Cards For Rainy Days (And Social Distancing)". During the following days we will also publish the Macedonian, Greek and Hungarian editions. Congratulations to our Psychologist Tea Brezinšćak on the international success of her “ Cards For Rainy Days” with 55 ideas for family activities that connect and build psychological resilience, which are posted on numerous websites of schools, kindergartens and organizations. Only from our website they have been downloaded 21129 times until today.
Read more →
Our Publication About Phone Counseling During The Pandemic Translated Into Slovenian

Our Publication About Phone Counseling During The Pandemic Translated Into Slovenian

Handbook created by Zagreb Child and Youth Protection Center and the Brave Phone “Halo, pomozite!", handbook for mental health professionals about the specifics of phone counseling due to a pandemic, has been translated into Slovenian and offered as a free electronic publication to mental health professionals in Slovenia under the title  “Halo, pomagajte! – Priročnik za strokovnjake na področju duševnega zdravja o specifičnosti telefonskega svetovanja med pandemijo” [engl. Hello, help! - A handbook for mental health professionals about the specifics of phone counseling during a pandemic].
Read more →