U Mariboru (Slovenija) je 14. i 15. ožujka 2024. na Medicinskom fakultetu  održana obavezna teorijska izobrazba  za specijalizante dječje i adolescentne psihijatrije u organizaciji Udruge za dječju i adolescentnu psihijatriju iz Slobenije (Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo – ZOMP). ZOMP je strukovna i   nestranačka udruga  liječnika specijalista dječje i adolescentne psihijatrije, specijalista pedijatrije, školske medicine i svih ostalih profila koji djeluju na području mentalnog zdravlja djece i adolescenata – specijalisti kliničke psihologije, socijalne pedagogije, logopedije, socijalnog rada i dr. Tema ovogodišnje dvodnevne edukacije odnosila se na područje traume, zlostavljanja djece i vršnjačkog nasilja.

Kao i ranijih godina, i ove godine  je pozvana doc.dr.sc. Bruna Profaca  klinička psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba koja je prvog dana održala predavanja na slijedeće teme: Trauma zlostavljanja: fizičko i seksualno zlostavljanje djece i adolescenata; Procjena traume zlostavljanja kod djece i adolescenata; Posttraumatska simptomatologija i PTSP kod djece i mladih; Tretman traume zlostavljanja i rad s nezlostavljajućim roditeljima.

Predavanjima je prisustvovalo više od 30 specijalizanata dječje i adolescenata psihijatrije iz cijele Slovenije te psihijatri specijalisti dječje i adolescentne psihijatrije i klinički psiholozi.

U nastavku edukacije riječ je bila i o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece s naglaskom na multidisicplinarnost, forenzičnom intervjuu, iskustvima iz Hiše za otroke Slovenije, međuvršnjačkom nasilju te terapiji djece i mladih. Predavači su bili:

Barbara Plemeniti Tololeski, Simona Lilek, Mateja Hudoklin, Tanja Pristovnik, Martina Žmuc Tomori i Tea Šauperl.

Print Friendly, PDF & Email