Škola je odgovorna za nasilje koje se događa u školi i u blizini škole! Ravnatelj, nastavnici i stručni suradnici dužni su spriječiti i zaustaviti svaki oblik nasilja u školi i, ako je potrebno, surađivati s policijom i centrom za socijalnu skrb. Važno je da se škola pobrine za postojanje ”sigurnog” mjesta na koje se mogu skloniti oni koji se osjećaju žrtvama, da vlastitim primjerom (tj. ponašanjem zaposlenika škole) daje model nenasilnog i pozitivnog ponašanja te poštivanja učenika te da adekvatno nadgleda mjesta za koja učenici kažu da su potencijalna mjesta napada i zastrašivanja.

Važno!

 • Pružite podršku i surađujte sa žrtvom i roditeljima
 • Točno utvrdite što se dogodilo
 • Cilj svake intervencije mora biti zaustavljanje takvog ponašanja
 • Izbjegnite ponavljanje incidenta
 • Osvješćujte učenike i zajedno pomozite žrtvi
 • Pokušajte promijeniti ponašanje djeteta počinitelja, dati mu potporu ukoliko uvidi problem i prihvati odgovornost
 • Trenutna intervencija je neupitna i nužna
 • Razvijte prikladna ponašanja u razredu
 • Ohrabrujte prijavljivanje zastrašivanja
 • Osigurajte učenicima atmosferu u kojoj bez straha mogu prijaviti zastrašivanje
 • Primijetite osamljene i tužne učenika te otkrijte razlog tome
 • Ne prihvaćajte nepoželjna ponašanja kao dio šale i odrastanja
 • Ne savjetujte djeci da se ne obaziru i da se sami suočavaju s tim
 • Dajte i sami primjere prikladnog ponašanja
 • Razgovarajte s djetetom počiniteljom i žrtvom odvojeno o incidentu
 • Objasnite djetetu počinitelju koja ponašanja su prihvatljiva, a koja nisu
 • Obavijestite i uključite roditelje djeteta počinitelja i žrtve u plan sprječavanja daljnjeg nasilničkog ponašanja i zastrašivanja
 • Djecu počinitelje uključite u edukaciju i modifikaciju neprihvatljivog ponašanja
 • Djecu žrtve uključite u grupe podrške gdje će se povećati njihovo samopouzdanje, socijalne vještine, a i upoznat će nove prijatelje

Da bismo spriječili pojavu nasilja među djecom u školskom okruženju, važno je:

 • Ostvariti dobru komunikaciju nastavnika, stručnih suradnika, roditelja i učenika
 • Izbjegavati stereotipe vezane uz spolove – poput ”Dječaci trebaju biti snažni i čvrsti.”
 • Izbjegavati poticanje natjecateljskog ponašanja među djecom
 • Organizirati radionice socijalnih vještina, asertivnosti, kvalitetne komunikacije, rješavanja konflikta i problema
 • Osmisliti razredna pravila i kodekse (npr. “Ne želimo da nas se gura i udara!, Ne želimo da nas se zove pogrdnim imenima i da nas se zadirkuje!”)
 • Pohvaliti pozitivno, suosjećajno, prijateljsko ponašanje i davanje podrške među učenicima
 • Svakodnevno učiti djecu neagresivnom ponašanju te promicati vrijednosti spolne, vjerske i nacionalne tolerancije
 • Pokazivati vlastitim primjerom poštovanje i pružanje podrške među djelatnicima škole i učenicima
 • Osmisliti grupe i aktivnosti kojima bi se manje popularni i povučeniji učenici izvukli iz socijalne izolacije

ŠKOLSKO NASILNIŠTVO JE PROBLEM KOJEG TREBA SPRIJEČITI!

ZAUSTAVLJANJE NASILNIŠTVA JE ODGOVORNOST SVIH NAS!

UČIONICE MORAJU BITI SIGURNA MJESTA!

DJECA I MLADI NE MOGU SAMI RJEŠAVATI OVAJ PROBLEM – ODGOVORNI SU ODRASLI!

NAZOVI:
Hrabri telefon
116 111

PIŠI NA:
info@hrabritelefon.hr

info@poliklinika-djeca.hr

Print Friendly, PDF & Email