Prošlo je deset godina otkako smo djeci i njihovim obiteljima otvorili vrata Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, specijalizirane ustanove za rad s traumatiziranom djecom, koja je prva u Hrvatskoj ponudila multidisciplinarni pristup u zaštiti zlostavljane i traumatizirane djece prema modelu kakav se primjenjuje u razvijenim zemljama.

Upiti za pomoć i mjesecima prije otvaranja Poliklinike

Kolika je bila potreba za osnivanjem ovakvog tipa ustanove svjedoči to što su, čim se pročulo da u Gajnicama počinjemo s radom krajem 2002. godine, te jeseni, nekoliko mjeseci prije službenog otvorenja, prva djeca i njihove obitelji zatražili pomoć te su počeli pristizati i upiti kolega iz Centara za socijalnu skrb, domova zdravlja i škola o tome kada i na koji način nam mogu poslati djecu.

Osnivač Poliklinike je grad Zagreb, čiji su čelnici, gradonačelnik Milan Bandić i pročelnik Ureda za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje, dr. Zvonimir Šostar, pokazali izuzetnu osjetljivost za potrebe zlostavljane djece. Njihova je podrška do danas ostala glavni temelj koji osigurava rad naše ustanove. Počeli smo na kraju grada, u Gajnicama, na prostoru od 500 četvornih metara, a prošle godine nam je Grad omogućio preseljenje u centar grada na prostor od 900 četvornih metara. Naš je tim počeo s 22 zaposlena, a danas nas je 35.

U obradi tisuću nove djece godišnje

Uz djecu i roditelje koji su već uključeni u tretman stručnjaka, godišnje kroz Polikliniku prođe preko tisuću nove djece i obitelji, a broj usluga koje im pružamo svake godine raste. Djecu nam dovode roditelji samoinicijativno ili nam ih upućuju centri za socijalnu skrb, a  najčešći razlozi dolaska u Polikliniku su poteškoće odnosno promjene u ponašanju djeteta nakon doživljenog stresa ili traume, zatim poteškoće u kontaktu djeteta i jednog roditelja kod visoko-konfliktnog razvoda te sumnja na seksualno zlostavljanje djeteta. U 2011. godini smo zabilježili značajan porast dolazaka djece koja su bila žrtve bullyinga, nasilja među djecom. Većina djece u našoj ustanovi je nakon obrade uključena u neki oblik tretmana, najčešće psihologijski, zatim psihijatrijski te defektološki.

Izdavačka i edukacijska djelatnost u programima prevencije

Također, Grad Zagreb nam omogućuje i našu izdavačku i istraživačku djelatnost, kako bismo se uz intervenciju mogli baviti i prevencijom u području dječje traume. Zahvaljujući tome, izdali smo 12 priručnika za roditelje, djecu i stručnjake. Besplatno smo podijelili više od 250,000 tiskanih primjeraka, a omogućili smo i njihovo  preuzimanje sa naše web stranice, kako bi bili dostupni što većem broju djece, roditelja i stručnjaka.

Proveli smo niz velikih istraživanja koja se odnose na raširenost i posljedice svih oblika zlostavljanja djece, međuvršnjačko nasilje te stavove i znanja pedijatara i stomatologa o zlostavljanju djece. Na osnovi rezultata tih istraživanja smo izradili preventivne programe te provodimo programe edukacije liječnika, socijalnih radnika, sudaca, policajaca, psihologa, odgajatelja i drugih stručnjaka iz Hrvatske i zemalja regije.

Pratimo svjetske trendove u forenzičnom intervjuu s djetetom

Važna je i forenzična djelatnost koja u Poliklinici također slijedi svjetske trendove te promiče i temelji se na pravosuđu usmjerenom na djecu. Tome su namijenjene dvije prostorije u našoj Poliklinici, opremljene audio i video uređajima. Radimo tako da dok u jednoj prostoriji naši stručnjaci provode forenzični intervju s djetetom, u drugoj prostoriji na ekranu se reproducira taj razgovor pred sucem, Državnim odvjetnikom, optuženikom, odvjetnicima i socijalnim radnicima. Svi oni mogu postavljati dodatna pitanja djetetu i to preko stručnjaka koji provodi intervju jer je on s njima povezan audio-video linkom. Taj se intervju snima i služi kao dokaz u kasnijem postupku. Tako se smanjuje dodatna traumatizacija djeteta, jer se izbjegava višestruko ispitivanje djeteta na raznim mjestima i od strane raznih osoba.

Suradnja sa Hrabrim telefonom

Tijekom proteklih deset godina predanog rada, uz praćenje najnovijih znanstvenih i stručnih spoznaja te osluškivanja potreba naših pacijenata, uspješno smo nametnuli učinkovit model rada koji se temelji na neophodnoj suradnji raznih institucija uključenih u zaštitu djece. Uspostavljena suradnja ne odnosi se samo na suradnju s institucijama sustava, već i s nevladinim organizacijama, a sve u cilju najboljeg interesa djece. U prostorijama Poliklinike je smještena i dječja linija Hrabrog telefona, na kojoj dežura oko 70 volontera, čije edukacije, do-edukacije i supervizije se provode u Poliklinici te su stručnjaci Poliklinike volonterima dostupni za bilo koje pitanje, dilemu i problem, posebno ako imaju neki teški, primjerice suicidalni poziv.

Međunarodna priznanja našem radu – ISPCAN, UN, Vijeće Europe

Ponosni smo što je već nakon naših prvih pet godina rada Poliklinike Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) našem multidisciplinarni timu dodijelilo nagradu, koja se dodjeljuje profesionalcima koji su načinili bitan pomak u tretmanu i/ili prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece u svojoj zajednici. U obrazloženju Odbora za dodjelu nagrade stoji da je djelovanje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prepoznato kao značajan doprinos zaštiti djece te da će se vizija vodstva Poliklinike odraziti i na daljnje djelovanje ISPCAN-a.

Posljednjih godina uspješnost našeg modela rada prepoznata je također i od strane europskih institucija. Naime, Vijeće Europe nas je, u sklopu kampanje One in five, u više navrata pozivalo da prikažemo svoj model rada kao primjer dobre prakse u radu sa zlostavljanom i zanemarenom djecom predstavnicima drugih europskih zemalja. Tako smo u razdoblju od 2010. do kraja 2012. Polikliniku predstavili na raznim sastancima i konferencijama Vijeća Europe i Europske Komisije – najprije u Rimu, potom u Ujedinjenim Narodima u New Yorku, u Bruxellesu i Strasbourgu. U ožujku 2013. Pozvani smo od strane Akademije europskog prava, ERA-e (Academy of European Law) da u Belfastu održimo predavanje o našem modelu provođenja forenzičnog intervjua sa zlostavljanom djecom, koji se temelji na uvažavanju i osjetljivosti na razvojni stupanj, psihički status i vrstu traume djeteta.

Čestitam djelatnicima, zahvaljujem gradu Zagrebu na podršci, a roditeljima i djeci na povjerenju

Ove godine obilježavamo deset godina rada te tom prigodom čestitam svim našim djelatnicima što su svojim znanjem, radom i osobnim angažmanom postigli da Poliklinika danas bude prihvaćena i prepoznatljiva, ne samo u hrvatskim, nego i u europskim razmjerima.

Roditeljima i djeci se zahvaljujem na povjerenju, jer kao stručnjak mentalnog zdravlja s dugogodišnjim iskustvom znam koliko je hrabrosti i povjerenja potrebno da se progovori o teškim temama kojima se bavi naša Poliklinika.

Također zahvaljujem Gradu Zagrebu na stalnoj dostupnosti i podršci, bez čega ne bismo bili u mogućnosti posvetiti se svim navedenim aktivnostima. S obzriom da je oko polovice naših pacijenata izvan Zagreba te da našu pomoć traže djeca iz cijele Hrvatske (prema posljednjim podacima 49,8% djece dolazi iz drugih gradova RH), jasna je potreba za otvaranjem ovakvog tipa ustanova i u drugim regionalnim središtima. U proteklom desetljeću našeg rada često smo konzultirani o mogućnosti stručne suradnje iz nekoliko gradova koji su imali tu namjeru, ali to se, nažalost, nije ostvarilo. Iskreno se nadam se da će se i u drugim gradovima u Hrvatskoj pokrenuti i ostvariti inicijativa za otvaranjem ustanove ovog tipa i na taj način pružiti prilika da djeca i roditelji iz drugih dijelova Hrvatske imaju lako dostupnu i, što je ponekad najvažnije, pravovremenu pomoć i podršku.

Piše: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica

Print Friendly, PDF & Email