Danas smo proslavili 15 godina rada naše Poliklinike. Zahvaljujem svima koji su došli uveličati našu proslavu i podržati naš rad. Najviše hvala djeci i mladima iz naših odbora djece i mladih i djeci hrvatskih škola koja su nam poslala svoje radove i poruke odraslima, što su nam pomogli na svoj autentičan način izraziti jasno poruku za što se mi u Poliklinici zalažemo. Njihove poruke o tome što trebaju i očekuju od nas roditelja i odraslih ganule su sve prisutne u Preporodnoj dvorani HAZU.

Na ovom bih mjestu željela ukratko predstaviti rad i postignuća naše Poliklinike u ovih 15 godina:

I. U 15 godina rada 16.729 djece i obitelji prošlo je obradu odnosno tretman u Poliklinici

Poliklinika je zdravstvena ustanova osnovana s ciljem pružanja multidisciplinarne obrade i podrške djeci s traumatskim iskustvima i njihovim obiteljima, no vrata Poliklinike otvorena su svoj djeci, bez obzira na to o kakvom se problemu radi. Često radimo i s djecom i roditeljima u visoko-konfliktnom razvodu braka, s djecom koja su žrtve i(li) počinitelji vršnjačkog nasilja, koja imaju teškoće učenja, pažnje, koncentracije i slično.

Od ukupnog broja primljene djece oko 35% ih je bilo izloženo različitim vrstama zlostavljanja: najviše svjedočenju nasilju u obitelji (više od 3000), a potom seksualnom zlostavljanju (više od 1400).

S ponosom možemo reći da nam se obraća sve više djece i njihovih roditelja. Broj novoprimljene djece tako se povećao sa 900 djece godišnje prije 15 godina na 1500 djece protekle godine.

Djeca koja dolaze u Polikliniku uglavnom dolaze iz Zagreba (55%), no kako u Hrvatskoj pa niti u ovom dijelu Europe nema druge ustanove ovakvog tipa, dolaze nam i djeca iz drugih regija Hrvatske, pa i iz okolnih zemalja (BiH, Crna Gora, Srbija).

Najčešće nam se roditelji obraćaju samoinicijativno (u 40% slučajeva), a trećinu djece i roditelja upućuju centri za socijalnu skrb. Sve naše usluge pokrivene su putem uputnica odnosno preko HZZO-a.

II. Suradnja s drugim ustanovama i institucijama

Aktivno surađujemo s liječnicima, centrima za socijalnu skrb, s policijom, sudovima, državnim odvjetništvom, školama, vrtićima, dječjim domovima… Surađujemo također i sa Službom za zaštitu migranata i Crvenim križem u svrhu zaštite djece tražitelja azila.

Posebnost naše ustanove je da sudovima omogućujemo vođenja razgovora s traumatiziranim djetetom u prostoru Poliklinike, na način da posebno educirani stručnjak razgovara s djetetom, a sudac i ostale uključene strane po potrebi gledaju i slušaju putem audio-video linka te mogu postavljati pitanja preko stručnjaka. Na taj način sprječava se višestruko ispitivanje djeteta i osigurava mu se child-friendly pristup, uz što raniji mogući početak psihoterapije (čak i za vrijeme trajanja postupka, forenzično osjetljiv tretman, što sprječava višegodišnje čekanje djeteta na pomoć). Upravo zbog toga nas Vijeće Europe ističe kao primjer dobre prakse.

III. Multidisciplinarna obrada i tretman sukladan individualnim potrebama djeteta

U našem timu su psihijatri, psiholozi, neuropedijatrica, socijalni pedagozi, logopedinja, socijalni radnici, medicinske sestre i pravnik, a čak četiri petine djece obrađeno je od barem tri stručnjaka različitih profila.

Multidisciplinarna obrada i tretman temelj su našeg rada jer sukladno suvremenim istraživačkim nalazima i praksi u svijetu nastojimo svakom djetetu pružiti stručni pristup sukladan njegovim individualnim potrebama.

Timska integracija provodi se po načelu ravnopravnosti uključenih struka i specifičnosti pristupa svakog od stručnjaka.

IV. Biopsihosocijalni model rada

U dijagnostici i tretmanskom radu vodimo se biopsihosocijalnim modelom.

Zahvaljujući našoj suradnji s HZZO-om uspostavljeni su novi dijagnostičko-terapijski postupci u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti za rad s traumatiziranom djecom, za sve stručnjake u multidisciplinarnom timu, koji su model i referentno ishodište i drugim zdravstvenim ustanovama.

V. Provodimo 8 različitih terapija, a imamo i terapijske pse

U Poliklinici provodimo razne vrste tretmana, a to su: kognitivno bihevioralna terapija, kognitivno bihevioralna terapija usmjerena na traumu (TF-KBT), psihodinamska terapija, integrativna psihoterapija, gestalt terapija, play terapija, EMDR, mindfulness tehnike. Djeca uključena u terapiju u Poliklinici imaju priliku za druženje s terapijskim psima koji im olakšavaju stresna i traumatska iskustva.

VI. Dnevna bolnica Poliklinike

Dnevna bolnica započela je s radom 2016. godine, a njen temelj je interdisciplinarni pristup kroz grupni i individualni rad (psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, psiholog integrativni terapeut i mag.sestrinstva).

VII. Stručnjaci Poliklinike su nastavnici i suradnici na 13 diplomskih i 10 poslijediplomskih i doktorskih studija

Važan dio naše djelatnosti je edukacija, kako renomiranih svjetskih stručnjaka za naše djelatnike, tako i od strane naših djelatnika studentima i drugim stručnjacima (pravosuđe, zdravstvo, obrazovanje, policija, socijalna skrb…).

U studijske posjete Poliklinici mjesečno dolaze barem tri delegacije iz Hrvatske i drugih zemalja (Slovenija, Švedska, Rumunjska, Francuska, BiH, Srbija, Crna Gora, Mađarska, Nizozemska…).

Stručnjaci Poliklinike educiraju sve zainteresirane stručnjake o relevantnim temama u području zaštite djece. Zaposlenici Poliklinike ujedno su nastavnici i suradnici u nastavi na diplomskim studijima 13 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Osijeku i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Nastavnici su na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima na 10 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Ljubljani te održavaju mentorski rad za studente psihologije, socijalnog rada, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, specijalizante psihijatrije, edukante dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, poslijediplomskog specijalističkog studija kliničke psihologije.

VIII. Edukacija javnosti: Naših 14 priručnika i 3 kompleta letaka besplatno je podijeljeno u 500 tisuća primjeraka

Jedan od važnih ciljeva Poliklinike je educirati i širu javnost, odnosno podizati javnu svijest i osigurati svim zainteresiranim građanima pristup stručnim informacijama o važnim temama kojima se bavimo u svakodnevnom radu. Poliklinika je zato izdala 14 priručnika i tri kompleta letaka u 500 tisuća primjeraka koji su besplatno podijeljeni, a dostupni su i za preuzimanje na našoj web stranici.

Na web stranici Poliklinike poliklinika-djeca.hr objavljujemo informacije iz rada Poliklinike i stručne tekstove namijenjene djeci, roditeljima i medijima. Mjesečno bilježimo 15 – 20 tisuća jedinstvenih posjetitelja.

IX. Poliklinika se ističe kao primjer dobre prakse u europskim i svjetskim okvirima

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predstavljena je kao primjer dobre prakse u zemlji i europskim i svjetskim okvirima na preko 30 međunarodnih stručnih okupljanja visokog profila.

Stručnjaci Poliklinike uključeni su u brojne međunarodne projekte, primjerice PROMISE: Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence – Council of Baltic Sea States – CBSS, Secretariat (Children’s Unit), nositelja Terre des Hommes, koji za cilj ima utvrditi međunarodne standarde za forenzično intervjuiranje zlostavljane djece i multidisciplinarnu podršku koju trebaju.

X. Proveli smo 8 nacionalnih istraživanja u koje je uključeno ukupno 18.000 djece

Poliklinika je provela ukupno osam nacionalnih istraživanja na ukupnom uzorku od 18.000 djece. Rezultati istraživanja detaljno su predstavljeni i dostupni javnosti na našoj web stranici poliklinika-djeca.hr.

Stručnjaci Poliklinike aktivno se bave znanstvenom i istraživačkom djelatnošću, redovno sudjeluju na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Publicirali više od 100 znanstvenih i stručnih radova, aktivno su sudjelovali na preko 200 domaćih i međunarodnih konferencija i održali preko 60 pozvanih predavanja.

Piše: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Print Friendly, PDF & Email