Poliklinika u kampanji za svijet bez seksualnog zlostavljanja djece

Na predstavljanju kampanje Vijeća Europe „Jedno od pet“ u Ujedinjenim Narodima u New Yorku, 28. veljače 2011. na najvišoj se razini raspravljalo o internacionalnim standardima za sprječavanje seksualnog zlostavljanja djece. Okrugli stol održan je u okviru 55. sastanka UN-ove Komisije o statusu žena.

Velika je čast za Polikliniku i za struku u Hrvatskoj da sam pozvana sudjelovati u predstavljanju ove kampanje Vijeća Europe prezentacijom rada naše Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba koja je prepoznata kao uspješan model rada s traumatiziranom djecom, kao i edukacije i koordinacije stručnjaka na svim razinama prevencije i intervencije, a na tragu upravo onoga što kampanja Vijeća Europe promiče.

Odgovor na konkretne potrebe djece

Na ovom skupu ispred Vijeća Europe izlagale su Maude de Boer-Buquicchio, zamjenica Glavnog tajnika Vijeća Europe, ispred UN-a Marta Santos Pais, posebna izaslanica Generalnog tajnika UN-a za sprečavanje nasilja nad djecom, a moderator i domaćin skupu bio je veleposlanik Ukrajine pri UN-u Yuriy Sergeyev.

De Boer-Buquicchio posebno je naglasila da ova kampanja Vijeća Europe nije samo podizanje javne svijesti nego i kampanja osnaživanja koja odgovara na konkretne potrebe djece i daje mogućnosti akcije svim socijalnim partnerima. Stoga treba povećati broj istraživanja na ovom području i ojačati javnu svijest o problemu seksualnog zlostavljanja djece, a djeci omogućiti dostupne mehanizme prijavljivanja zlostavljanja i službe za pomoć. Educirati valja i djecu i roditelje, stručnjacima treba dati smjernice, počiniteljima osigurati tretman, što je sve moguće uz usklađenost djelovanaj svih službi, adekvatan spolni odgoj djece, te participaciju i partnerstvo medija u širenju informacija, mobilizaciji privatnog sektora, financiranje projekata civlinog društva, uključivanje djece u stvaranje i implementaciju preventivnih programa, a na nacionalnim razinama trebaju postojati tijela koordinacije.

Specijalna predstavnica Generalnog tajnika UN-a Marta Santos Pais iznijela je zabrinjavajuću statistiku da je prema UN-ovoj studiji o nasilju nad djecom iz 2006. godine, svake godine u svijetu 150 milijuna djevojčica i 73 milijuna dječaka silovano ili izloženo seksualnom nasilju, najčešće od osobe iz obiteljskog kruga ili osobe kojoj dijete vjeruje.

Povećati vidljivost seksualnog nasilja

Santos Pais je naglasila da je cilj kampanje povećati vidljivost seksualog nasilja nad djecom kako bi se izazvao adekvatnija reakcija društva. Izrazila je uvjerenje da će kampanja „Jedno od pet“ također pomoći da se provedu istraživanja i prikupe relevantni podaci i o ovom fenomenu kao i o dugoročnim posljedicama na dječje zdravlje.

„Naš rad ne možemo bazirati na pretpostavkama i anegdotalnim podacima“, kazala je Santos Pais te istaknula važnost mehanizama koji su usmjereni na to da ojačaju djecu, da im daju informacije te dostupne i povjerljive savjete. U njenim misijama i iskustvima u svijetu svjedočila je kako su ove službe često djeci nedostupne čak i tamo gdje postoje, jer nema dovoljno stručnjaka ili/ i vještina za rad sa seksualnom djecom. U mnogim slučajevima djeca nisu niti svjesna da postoje takve službe, nemaju informacije kuda mogu otići, koga nazvati, gdje potražiti savjet i pomoć, budući da se moraju nositi i sa socijalnim tabuima pa budu dodatno izložena stigmatizaciji, tim više što su počinitelji osobe kojima djeca vjeruju i koje su im bliske. I roditelji nerijetko skrivaju takve incidente vjerujući da na taj način primjereno brinu o djeci i štite obitelj.

Na kraju svog izlaganja gđa. Santos Pais zaključila je kako u ovom području i sami stručnjaci stručnjaci često nemaju dovoljno edukacije da bi mogli na vrijeme prepoznati rane simptome kod djece i reagirati na etičan i djeci prilagođen način te da ponekad i oni ne znaju da li i kome prijaviti seksualno zlostavljanje.

Važno je da svi zajedno djeci pošaljemo poruku da ćemo ih čuti i zaštititi.

Primjer Poliklinike za zaštitu djece iz Hrvatske

Tema mog izlaganja bila je „Kako raditi sa djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja i seksualnog nasilja: Primjer Poliklinike za zaštitu djece iz Hrvatske“ .

Prikazala sam strukturu i rad naše Poliklinike u kojoj se osim direktnog rada s djecom i njihovim roditeljima provode i sljedeće aktivnosti: forenzička evaluacija, istraživanja, edukacija stručnjaka iz zdravstvenog i drugih ustanova, supervizija te izdavanje publikacija za djecu, roditelje i stručnjake.

Kroz slučaj seksualno zlostavljane djevojčice koja je, između ostalog, i zbog neadekvatne i nekoordinirane reakcije sustava višekratno pokušavala suicid prikazala sam neophodnost suradnje svih institucija uključenih u zaštitu seksualno zlostavljane djece.

Uspješan oporavak ove djevojčice počeo je nakon što se na inicijativu Poliklinike uspostavila suradnja između zdravstvenog, školskog, pravosudnog i sustava socijalne skrbi. Upravo na način kako je kazao naš učitelj dr. William Friedrich s Mayo klinike: „Rad sa zlostavljanim djetetom uvijek uključuje barem četiri telefonska razgovora sa suradnim institucijama.“

Sudionici okruglog stola i prisutni panelisti su u daljnjoj diskusiji naglasili da model rada naše Poliklinike može služiti kao primjer dobre prakse i drugim državama u svijetu.

Stoga su predstavnici Vijeća Europe izrazili želju da se regionalna konferencija o ovoj temi i u njihovoj organizaciji održi upravo u Zagrebu, gdje bi stručnjaci Poliklinke izravno predstavili svoja iskustva u zaštiti seksualno zlostavljane djece kako u prevenciji tako i u intervencijama.

Još više o održanom Okruglom stolu možete pročitati na stranicama Vijeća Europe.

Piše: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica

Print Friendly, PDF & Email