Sukladno najboljim suvremenim praksama u svijetu proteklog smo tjedna osnovali Roditeljski odbor, Dječji odbor i Odbor mladih Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Želimo saznati potrebe djece i roditelja i s tim informacijama i sugestijama unaprijediti rad naše Poliklinike.

Zašto Roditeljski odbor?

Roditeljski odbor savjetodavno je tijelo u čijem radu trenutno sudjeluje sedam majki i očeva koji imaju želju i spremni su kao volonteri posvetiti svoje vrijeme unaprjeđivanju rada Poliklinike, ali i drugih institucija i organizacija u Hrvatskoj koje se bave zaštitom djece i mladih.

Članovi Roditeljskog odbora okupljat će se šest do deset puta godišnje, a djelovat će na dva načina:

a) kroz redovite sastanke i aktivnosti s ciljem dijeljenja iskustava, mišljenja i prijedloga vezanih uz rad Poliklinike,

b) kroz aktivnosti usmjerene na zalaganje za pozitivne prakse u okviru organizacija i sustava koji skrbe o zdravlju, dobrobiti i sigurnosti djece u Hrvatskoj.

Temeljni ciljevi rada Roditeljskog odbora obuhvaćaju:

1. identificiranje potreba djece i obitelji,

2. ukazivanje na područja u kojima su potrebne promjene,

3. davanje roditeljske perspektive prema određenim problemima u vezi zaštite djece i mladih koje će pomoći stručnjacima u suočavanju s tim problemima,

4. unaprjeđenje djelovanja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba,

5. zalaganje za djeci prilagođen i obiteljski orijentiran pristup u zdravstvenom sustavu i sustavu zaštite djece u Hrvatskoj.

Zašto Dječji odbor i Odbor mladih?

Dječje sudjelovanje u svim odlukama i praksama koje se njih tiču jedno je od temeljnih principa Konvencije o pravima djeteta, među čijim je potpisnicama i Republika Hrvatska.

Pravo djece da ih se čuje osigurano je 12. člankom Konvencije o pravima djeteta koji nalaže:

,,Sve stranke će osigurati djetetu koje je sposobno oblikovati svoje osobno mišIjenje pravo na slobodno izražavanje svog mišIjenja o svim pitanjima koja se na njega odnose, i uvažavati to mišljenje u skladu s dobi i zrelošću djeteta.“

Drugim riječima, djeca i mladi imaju pravo slobodno izraziti svoje stavove i mišljenja, a naša je dužnost saslušati ih i razmotriti, omogućiti im sudjelovanje u pitanjima koja ih se tiču u skladu s njihovom dobi i najboljim interesom. Djeca na taj način mogu sudjelovati u donošenju odluka unutar obitelji, ali i škole, lokalne zajednice, javnih usluga i ustanova, vladine politike i pravosudnih postupaka.

Dječji odbori dio su djelovanja brojnih europskih organizacija, koje kroz njih potiču dječje sudjelovanje u procesima koji ih se tiču.

Naša odluka o osnivanju Odbora djece i Odbora mladih bila je potaknuta sljedećim razlozima:

• jer nam je važno čuti i razumjeti potrebe djece i mladih,

• jer nam je važno da njihove glasove čuju oni koje donose odluke koje izravno utječu na njih,

• jer im želimo poručiti da je njihovo mišljenje važno,

• jer želimo razvijati njihovu samosvijest, vjeru u sebe i osjećaj inicijative,

• jer ih želimo potaknuti da na pozitivan i prihvatljiv način sudjeluju u procesima koji ih se tiču.

Dječji odbor i Odbor mladih Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba savjetodavna su tijela usmjerena na poticanje institucionalnog djelovanja u skladu s potrebama i najboljim interesom djece i mladih.

Odbor djece okuplja djecu starosti od 7 do 11 godina, a Odbor mladih djecu i mlade starosti od 11 do 18 godina. Oba odbora za sada imaju po pet članova.

Članovi oba odbora okupljat će se šest do deset puta godišnje, a njihove aktivnosti uključuju rasprave, radionice i različite projekte koji će pomoći nama stručnjacima koji brinemo o njihovoj dobrobiti da to zaista radimo u skladu s njihovim potrebama i njihovim najboljim interesom.

Djelovanje Odbora djece i Odbora mladih usmjereno je na:

1. identificiranje potreba djece i mladih u okviru organizacija i sustava koji skrbe o mentalnom zdravlju, dobrobiti i sigurnosti djece u Hrvatskoj,

2. razumijevanje dječje perspektive prema određenim problemima u vezi zaštite djece i mladih koje će pomoći stručnjacima u suočavanju s tim problemima,

3. unaprjeđenje djelovanja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba u skladu s potrebama djece,

4. poticanje djeci prilagođenog pristupa u zdravstvenom sustavu i sustavu zaštite djece,

5. poticanje prakse dječjeg sudjelovanja u društvu.

Djelovanje Dječjeg odbora i Odbora mladih temelji se na sljedećim načelima:

Dobrovoljnost

Uključena djeca i mladi sami odabiru žele li biti članovima Odbora djece i Odbora mladih i hoće li sudjelovati u pojedinim aktivnostima i raspravama.

Obaviještenost

Prije odluke o sudjelovanju, djeca i njihovi skrbnici upoznati su sa svrhom, djelovanjem i mogućim ishodima aktivnosti Odbora djece i Odbora mladih. Djeci i mladima objašnjenja su pružena u skladu s njihovom dobi i razvojnom razinom.

Značajnost sudjelovanja

Djelovanje odbora usmjereno je na postizanje pozitivnih promjena u promicanju dobrobiti i zaštiti djece i mladih.

Poštivanje

U okviru djelovanja Dječjeg odbora i Odbora mladih poštuju se izneseni stavovi, osobna iskustva i osobnost sudionika.

Sigurnost

Djelovanje Dječjeg odbora i Odbora mladih ne smije ugroziti tjelesnu niti socio-emocionalnu dobrobit uključene djece, te se odvija u skladu s etičkim principima.

Djeca i mladi odbora bit će uključeni u radionice i projekte o dječjim pravima, o dječjem sudjelovanju u odlukama i procesima koji ih se tiču, o potrebama djece u zdravstvenim i drugim ustanovama, o potrebama djece čiji se roditelji razvode, o ulozi pozitivne školske klime u prevenciji vršnjačkog nasilja, o nasilju na internetu, prekomjernom korištenju interneta i svim drugim temama koje potaknu djeca i mladi… Organizirat ćemo im posjete ustanovama i tijelima koja skrbe o djeci i mladima, i druge aktivnosti koje će sami potaknuti.

Zahvaljujem i roditeljima i djeci i mladima članovima Roditeljskog odbora, Dječjeg odbora i Odbora mladih koji su prihvatili pridonijeti svojim angažmanom, svojim slobodnim vremenom i svojim idejama unaprjeđenju dobrobiti djece i mladih i njihovih obitelji u Hrvatskoj.

Vjerujem da ćemo u skoro vrijeme moći i mi i predstavnici sva tri odbora izvijestiti i o rezultatima njihovog konkretnog angažmana.

Piše: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica

 

 

Print Friendly, PDF & Email