Predstavljeni rezultati Istraživanja o vršnjačkom nasilju

U Skupštini Grada Zagreba predstavljeni su rezultati Istraživanja o vršnjačkom nasilju na reprezentativnom uzorku osnovnih i srednjih škola, kojima je osnivač Grad Zagreb.

Istraživanje je proveo Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a naručeno je od strane Grada Zagreba, kao dio aktivnosti koje prethode izradi Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja od 2024. do 2025, a u čijoj izradi sudjeluje naša ravnateljica, doc.dr.sc. prim. Vanja Slijepčević Saftić, pedijatrica, dječja neurologinja.

Print Friendly, PDF & Email