Predavanje za stručnjake u DV Sopot

“Potreba za sigurnošću i pripadanjem:  što u stresnim i kriznim situacijama?“  naziv je predavanja koje je za odgajatelje i stručne suradnike Dječjeg vrtića Sopot u Zagrebu  klinička psihologinja Poliklinike dr. sc. Bruna Profaca održala 6. 9. 2023.

O socio-emocionalnim potrebama djece govorila je iz perspektive dječjeg razvoja, karakteristika temperamenta, razvoja privrženosti i razvojnih kriza. Također, naglasak je bio na načinama povezivanja s djetetom i potrebom svakog djeteta da bude viđeno, utješeno, zaštićeno i sigurno. Drugi dio predavanja razmatrao je stresne događaje koje mogu doživjeti predškolska djeca te načine podrške djeci, ali i važnost prepoznavanja stresa odraslih koji se, osim na dobrobit pojedinca, može odraziti na odnos  s djetetom i postupke prema djetetu.

Print Friendly, PDF & Email