Predavanje studentima psihologije Filozofskog fakulteta

Zamjenica ravnateljice Poliklinike, dr.sc. Renata Ćorić Špoljar, klinički psiholog, dana 22.siječnja 2024.godine kao gost predavač održala je predavanje na temu Etičke dileme u radu s djecom i mladima u okviru nastave iz Etike, studentima 5. godine psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje je dio edukacije studenata s ciljem njihove senzibilizacije na mnoga etička pitanja i dileme u radu s različitim korisnicima, naročito kada se radi o vulnerabilnoj skupini djece i mladih.

Print Friendly, PDF & Email