O našim iskustvima na kongresu kliničke psihologije u Španjolskoj

Psihologinje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba Marija Krmek i Renata Ćorić Špoljar, sudjelovale su na petom međunarodnom i desetom nacionalnom kongresu kliničke psihologije (5th International and 10th National Congress of Clinical Psychology) koji se održavao u Santanderu, Španjolska, od 26. do 28.travnja 2012. godine.

Psihologinje su na kongresu sudjelovale s poster prezentacijom o iskustvima u kliničkom radu s djecom razvedenih roditelja. Tema rada bila je Children and Parental Divorce – experience in the Center for Child protection.

Print Friendly, PDF & Email