Znanstveni rad “”Mala djeca pred malim ekranima: Hrvatska u odnosu na Europu i svijet”

Poliklinika za zaštitu djece i mladih u suradnji s Hrabrim Telefonom provela je 2016. i 2017. nacionalno istraživanje o djeci predškolske dobi i njihovoj izloženosti malim ekranima, čiji su rezultati probudili značajan interes roditelja, odgajatelja i drugih stručnjaka koji rade s djecom i obiteljima. Čast nam je što je u lipanjskom dvobroju časopisa za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju koji izlazi u kontinuitetu od 19. stoljeća  “Napredak” Vol. 161 No. 1-2, 2020., objavljen izvorni znanstveni rad “Mala djeca pred malim ekranima: Hrvatska u odnosu na Europu i svijet” stručnjakinja Poliklinike Mije Roje Đapić, mag. psych., prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander i Elle Selak Bagarić, mag. psych. koji prikazuje screen time hrvatskih predškolaca u odnosu na screen time mališana iz drugih zemalja te nam pruža novu perspektivu.

SAŽETAK

Screen time se odnosi na ukupno vrijeme koje djeca provode pred malim ekranima. Prema preporukama stručnjaka djeca mlađa od dvije godine ne bi uopće trebala koristiti male ekrane, a do polaska u školu to vrijeme bi trebalo biti maksimalno sat vremena, uz aktivnu uključenost roditelja. Cilj ovog rada bio je ispitati navike korištenja malih ekrana kod djece predškolske dobi u Hrvatskoj te ih usporedno analizirati s dostupnim podatcima drugih država. Prikazani podatci odnose se na 653 djece koja pohađaju predškolske ustanove u Republici Hrvatskoj, a dobiveni su od njihovih skrbnika. Rezultati pokazuju da sva djeca predškolske dobi koriste male ekrane, započinju prije druge godine te ih svakodnevno koriste više od dva sata. Roditelji daju djeci male ekrane za zabavu, učenje, zaokupljanje pažnje i uklapanje u društvo, a glavni izazovi roditelja su uspostavljanje pravila i nadzora te procjena korisnosti/štetnosti malih ekrana.
Zaključno, vrijeme koje djeca provode pred malim ekranima premašuje preporuke stručnjaka i stavlja djecu u razvojno rizičnu skupinu, pa se implicira potreba za edukacijom, prevencijom i ranom intervencijom od vrtićke dobi djece.

Tekst u cijelosti možete preuzeti sa portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa “Hrčak” u PDF formatu na linku:

https://hrcak.srce.hr/239891

Print Friendly, PDF & Email