Udruženje Centara za socijalnu skrb Slovenije je u razdoblju od siječnja do lipnja 2018., organiziralo pet dvodnevnih usavršavanja za stručne djelatnike Centara za socijalnu skrb na temu „Rad sa zlostavljanom i ugroženom djecom, teškoće djece u visokokonfliktnim razvodima i forenzični intervju“. Ukupno je u edukaciju bilo uključeno 200 stručnih djelatnika i djelatnica iz 62 Centra za socijalnu skrb iz različitih dijelova Slovenije. Sve cikluse edukacija koje su se održale u Ljubljani, Celju, Mariboru i Kopru vodila je ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander.

U svih pet ciklusa koji su se odvijali prvog dana edukacije prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander održala je predavanja o vrstama zlostavljanja nad djecom kao i simptomima te posljedicama zlostavljanja kao i o ulozi samih stručnjaka i suradnji s drugim institucijama. Osim toga, dio edukacije odnosio se i na forenzičko intervjuiranje djece po najpoznatijem NICHD protokolu, koji je razvijen na temelju spoznaja o dječjem razvoju (jezične sposobnosti, pamćenje, sugestibilnost, forenzične potrebe, ponašanje ispitivača, učinak stresa i traume).

Drugog dana edukacije, prof.dr.sc. Buljan Flander održala je predavanje o visokokonfliktnim razvodima i tretmanskim intervencijama stručnjaka u radu s  djetetom i roditeljima koji su u postupku razvoda ili čiji konflikt perzistira godinama. Nakon predavanja, odvijao se rad u malim skupinama u kojima su sudionici trebali na profesionalan način, u skladu sa svojim znanjima, saznati njegovu  autentičnu volju i želju djeteta te procijeniti njegov najbolji interes u aktualnoj situaciji.

Stručnjaci su bili zainteresirani za diskusiju i supervizijski rad u odnosu na  intervencije koje bi omogućavale osiguravanje najboljeg interesa djeteta u slučajevima visokokonfliktnih razvoda. Sudionici iz svih Centara Slovenije su se složili da im ovakve edukacije koje povezuju teorijske i praktične smjernice pomažu u daljnjem radu i profesionalnom razvoju.

Print Friendly, PDF & Email