Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević donio je 28. rujna 2021. Zaključak o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Poliklinike 28-9-21 (PDF)

U  Upravnom vijeću Poliklinike razrješuju se predsjednica dr. sc. Romana Galić i članovi prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak i izv. prof. prim. dr. sc. Goran Krstačić.

U Upravno vijeće Poliklinike imenuju se za predsjednicu prof. dr. sc. Gordana Keresteš, a za članove prim. dr. sc. Andrea Jambrošić Sakoman i mr. sc. Lora Vidović.

Na sjednici Upravnog vijeća Poliklinike 29. rujna 2021. imenovana je za v. d. ravnateljicu Poliklinike  doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med., spec. pedijatar, subspecijalist dječje neurologije.

Print Friendly, PDF & Email