Dobrodošli u Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba!

S obzirom na aktualnu situaciju s korona virusom i propisane epidemiološke mjere, uveli smo nove načine naručivanja pacijenata, kako bismo osigurali zaštitu djece, obitelji i naših djelatnika.

Naručiti se možete na sljedeće načine :

* Pomoću obrasca za naručivanje na linku ovdje: OBRAZAC ZA NARUČIVANJE  https://www.poliklinika-djeca.hr/obrazac-za-narucivanje/

* Pošaljite upit e-mailom na adresu: narucivanje@poliklinika-djeca.hr

Na mail adresu šaljite nam sve u vezi s naručivanjem i otkazom termina, dodatnu dokumentaciju, uputnice, napomene…

* Nazovite na telefon 01/647 19 40 od ponedjeljka do petka od 12.30 do 14.30 sati  

* Pošaljite upit na telefax  01/3436 577

I dalje postoji opcija osobnog naručivanja u Poliklinici, no snažno potičemo sve koji mogu da koriste navedene oblike naručivanje elektroničkim ili telefonskim putem.

Naručivanje za zdravstvene usluge moguće je obaviti isključivo uz valjanu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite s indiciranom zdravstvenom uslugom koju dostavljate osobno/poštom/elektronski. Ako uputnicu šaljete mailom, molimo priložite ju kao privitak (attachment), po mogućnosti u PDF-formatu. Pri prvom pregledu nužno je donijeti u Polikliniku valjanu uputnicu u fizičkom obliku.

Podaci koje nam trebate dostaviti  bez obzira na način naručivanja:

– ime i prezime djeteta/pacijenta

– adresa prebivališta djeteta/pacijenta

– broj telefona i e-mail za kontakt roditelja/skrbnika

– razlog dolaska zbog kojeg se dijete/pacijent naručuje (opisati u 1-3 rečenice)

– tko inicira pregled u Poliklinici (npr. škola, vrtić, centar za socijalnu-skrb, roditelj…)

– dolazi li dijete u Polikliniku prvi puta/na ponovnu obradu/na kontrolu

Za kontrolni pregled i tretman kod narudžbe navedite ime stručnjaka kod kojega dolazite.

Povratnu informaciju o terminu možete očekivati u najkraćem mogućem roku od narudžbe te dostave svih potrebnih informacija i uputnice. Molimo za razumijevanje zbog nešto dužeg perioda čekanja na povratnu informaciju s obzirom na proces ažuriranja listi čekanja zbog situacije s COVID-19. Molimo vas da se u slučaju hitnog stanja obratite liječniku primarne zdravstvene zaštite radi upućivanja u nadležnu zdravstvenu ustanovu s dostupnom hitnom službom.

Tjedan dana prije zakazanog termina zaprimit ćete podsjetnik i Pristupni upitnik koji je potrebno ispuniti najkasnije 24 sata prije dolaska u Polikliniku i početka obrade.

Važno: U slučaju nemogućnosti dolaska na zakazani termin, molimo vas da pregled otkažete putem telefona ili e-maila barem 24 sata ranije. Na taj način oslobađate termin drugom pacijentu i možete dogovoriti drugi termin za vas i vaše dijete.

Koju uputnicu trebate prema vrsti zdravstvene usluge:

* Timska obrada – uputnica s oznakom D1 (iznimno može i C1 uputnica u slučaju procjene liječnika PZZ ili školskog liječnika).

* Prvi pregled psihijatra, neurologa – uputnica s oznakom A1

* Kontrolni pregled psihijatra, neurologa – uputnica s oznakom A2

* Pregled logopeda ili psihologa – uputnica s oznakom A3

* EEG – uputnica s oznakom A3

* Ambulantno liječenje (psihoterapije ili logopedske terapije) – uputnica s oznakom D1

* Dnevna bolnica – uputnica s oznakom D2

Što je timska obrada?
Timska obrada je dijagnostički postupak koji obuhvaća pregled i obradu više stručnjaka multidisciplinarnog tima (psihijatar, psiholog, logoped-defektolog, socijalni pedagog, socijalni radnik, neuropedijatar), ovisno o procijenjenim potrebama svakog pojedinog djeteta, s ciljem procjene cjelokupnog funkcioniranja djeteta te određivanja naprikladnijih tretmanskih/terapijskih postupaka za svako pojedino dijete. Svi pregledi obavljaju se kroz više dolazaka.

VAŽNO: Upute roditeljima o novim pravilima rada i ponašanja pri dolasku, kako pripremiti dijete prije dolaska u Polikliniku

Print Friendly, PDF & Email