Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske o 15 godina Poliklinike

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, čiji smo i mi član, predstavila je na naslovnici svog web portala 15 godina rada Poliklinike. Zahvaljujemo na pozornosti, te prenosimo taj tekst u cijelosti:

“Pri samom osnutku Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba bila je prva i ostala jedina ustanova u Hrvatskoj koja se orijentirala na djecu s traumatskim iskustvima i njihove obitelji. Prema primjerima dobre prakse u Europi i svijetu, cilj je bio pružiti im multidisciplinarnu obradu i podršku.

Djeca koja dolaze u Polikliniku uglavnom dolaze iz Zagreba (55%), no kako u Hrvatskoj pa niti u ovom dijelu Europe nema druge ustanove ovakvog tipa, dolaze djeca i iz drugih regija Hrvatske te iz okolnih zemalja (BiH, Crna Gora, Srbija). Iako i danas dakle ostaje jedina ustanova specijalizirana za problematiku dječje psihotraume, u Polikliniku dolaze djeca i obitelji s različitim problemima, poput smetnji pažnje, koncentracije, učenja ili djece koja su uključena u visoko-konfliktne razvode braka roditelja, vršnjačko nasilje i slično.

Kroz 15 godina rada, Poliklinika je sudjelovala u zaštiti više od 17.000 djece u direktnom radu, kroz obradu i/ili tretman djece sa svojim obiteljima. Prošle godine u Polikliniku je primljeno više od 1500 djece, a više od 400 djece od ranije su u praćenju i tretmanu. Kad se to usporedi s brojkama pri samom osnutku ustanove, kada je godišnje bilo oko 900 novoprimljene djece i obitelji, jasno je da institucije i roditelji sve više prepoznaju Polikliniku kao sigurno mjesto na kojem će dobiti potrebnu pomoć i podršku. Najčešće se roditelji obraćaju samoinicijativno (u 40% slučajeva), a trećinu djece i roditelja upućuju centri za socijalnu skrb. Usluge su pokrivene putem uputnica, odnosno preko HZZO-a, tako da su sve usluge za djecu besplatne.

Uz ranije naglašeno načelo multidisciplinarnosti, kroz godine rada uviđa se snažna potreba za načelom intersektorske suradnje. Multidisciplinarna obrada podrazumijeva uključivanje više stručnjaka različitih profila u obradu svakog djeteta, prema njegovim individualnim potrebama – psihijatar, psiholog, logoped, socijalni pedagog, defektolog-rehabilitator, socijalni radnik i neuropedijatar. U timu djeluju i medicinske sestre te pravnik te je 4 od 5 djece obrađeno po ovome modelu.

Osobito je važno za djecu s traumatskim iskustvima, zlostavljanu i zanemarenu djecu, aktivno surađivati s drugim institucijama sustava te odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se ostvaruje intersektorska suradnja, sukladno svim relevantnim smjernicama u Europi i svijetu. Poliklinika najuže surađuje s liječnicima, centrima za socijalnu skrb, policijom, sudovima, državnim odvjetništvom, školama, vrtićima, dječjim domovima, Službom za zaštitu migranata i Crvenim križem u svrhu zaštite djece tražitelja azila

U Poliklinici se provode razne vrste tretmana, a to su: kognitivno bihevioralna terapija, kognitivno bihevioralna terapija usmjerena na traumu (TF-KBT), psihodinamska terapija, integrativna psihoterapija, gestalt terapija, play terapija, EMDR, mindfulness tehnike. Djeca uključena u terapiju u Poliklinici imaju priliku za druženje s terapijskim psima koji im olakšavaju stresna i traumatska iskustva.

Dnevna bolnica Poliklinike započela je s radom 2016. godine, a njen temelj je interdisciplinarni pristup kroz grupni i individualni rad (psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, psiholog integrativni terapeut, u cert. i mag. sestrinstva). To je ujedno jedina nestacionarna dnevna bolnica za djecu i mlade u Hrvatskoj. Rad s djecom i mladima uključuje i rad s njihovim roditeljima/skrbnicima, čime se nastoji osigurati postizanje i/li održavanje adekvatnog okruženja za djecu u njihovim domovima, kao i podrška roditeljima u izazovnim životnim situacijama.

Usluga koja se specifično provodi u Poliklinici je omogućavanje sudovima vođenje razgovora s traumatiziranim djetetom u prostoru Poliklinike, na način da posebno educirani stručnjak razgovara s djetetom, a sudac i ostale uključene strane (državni odvjetnik, suspektni počinitelj, odvjetnici obrane…) po potrebi gledaju i slušaju putem audio-video linka te mogu postavljati pitanja preko stručnjaka. Na taj način sprječava se višestruko ispitivanje djeteta i osigurava mu se child-friendly pristup, uz što raniji mogući početak psihoterapije. Uz forenzično osjetljiv tretman, za koji su stručnjaci Poliklinike posebno educirani, dijete se može uključiti u terapiju čak i za vrijeme trajanja sudskog procesa, bez rizika od kontaminacije njegovog iskaza, što je osobito važno u dugotrajnim, ponekad i višegodišnjim postupcima. Vijeće Europe prepoznalo je vrijednost ove mogućnosti, stoga ističe Polikliniku kao primjer dobre prakse u drugim zemljama članicama Vijeća Europe.

U Poliklinici se trajna i kontinuirana edukacija prepoznaje kao važan dio djelatnosti. Stručnjaci Poliklinike educiraju se od strane renomiranih svjetskih stručnjaka, poput Linde Cordisco Steele, Karen i Nicka Woodalla. Djelatnici Poliklinike također educiraju studente i druge stručnjake (pravosuđe, zdravstvo, obrazovanje, policija, socijalna skrb…). U studijske posjete Poliklinici mjesečno često dolaze delegacije iz Hrvatske i drugih zemalja (Slovenija, Švedska, Rumunjska, Francuska, BiH, Srbija, Crna Gora, Mađarska, Nizozemska, Island, Velika Britanija) kako bi dobre prakse iz Hrvatske prenijeli u svoje države.

Zaposlenici Poliklinike ujedno su nastavnici i suradnici u nastavi na diplomskim studijima 13 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Osijeku i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Nastavnici su na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima na 10 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Ljubljani te održavaju mentorski rad za studente psihologije, socijalnog rada, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, specijalizante psihijatrije, edukante dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, poslijediplomskog specijalističkog studija kliničke psihologije.

Međutim, edukacija ne staje samo na stručnjacima. Jedan od važnih ciljeva Poliklinike je educirati i širu javnost, odnosno podizati javnu svijest i osigurati svim zainteresiranim građanima pristup stručnim informacijama o važnim temama kojima se bavi u svakodnevnom radu. Poliklinika je zato izdala 14 priručnika i tri kompleta letaka u 500 tisuća primjeraka koji su besplatno podijeljeni, a dostupni su i za preuzimanje na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.

Stručnjaci Poliklinike aktivno se bave znanstvenom i istraživačkom djelatnošću, redovno sudjeluju na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Publicirali su više od 100 znanstvenih i stručnih radova, aktivno su sudjelovali na preko 200 domaćih i međunarodnih konferencija i održali preko 60 pozvanih predavanja. Poliklinika je provela osam nacionalnih istraživanja na ukupnom uzorku od 18 000 djece. Rezultati istraživanja detaljno su predstavljeni i dostupni javnosti na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predstavljena je kao primjer dobre prakse u zemlji, europskim i svjetskim okvirima na preko 30 međunarodnih stručnih okupljanja visokog profila. Stručnjaci Poliklinike uključeni su u brojne međunarodne projekte, primjerice PROMISE: Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence – Council of Baltic Sea States – CBSS, Secretariat (Children’s Unit), nositelja Terre des Hommes, koji za cilj ima utvrditi međunarodne standarde za forenzično intervjuiranje zlostavljane djece i multidisciplinarnu podršku koju trebaju.

Sukladno suvremenim stručnim i znanstvenim spoznajama, Poliklinika prepoznaje važnost uključivanja djece, mladih i roditelja u svoj rad. Gotovo godinu dana u Poliklinici aktivno djeluje Dječji Odbor, Odbor Mladih i Roditeljski Odbor kao savjetodavna tijela. Na YouTube kanalu Poliklinike mogu se pronaći filmići koje su snimili djeca i mladi, a nose njihove važne poruke za odrasle – Dječji odbor: https://www.youtube.com/watch?v=CAhbPdBQEUE i Odbor mladih: https://www.youtube.com/watch?v=VsOSBO-J5lc. Također se mogu naći i poruke roditelja.

Poruka za sve odrasle koji sudjeluju u životima djece i mladih:

“Gledajmo i slušajmo našu djecu jer od njih mnogo možemo naučiti. Oni će nam reći i pokazati što im treba, što ih boli i kako ih možemo podržati. Kad uočimo da dijete pati na bilo koji način, obvezni smo reagirati, prije svega kao ljudi, zatim kao građani Republike Hrvatske, a konačno i kao stručnjaci koji rade s djecom. U suprotnom postajemo sudionici i suodgovorni za dječju patnju”.

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica”

Print Friendly, PDF & Email