Glavna tema 17. Neformalnog ASEM (Asia-Europe Foundation) seminara o ljudskim pravima bila je “Ljudska prava i djeca”. Seminar se odvijao od 7. do 9. studenog u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bugarske u Sofiji te je okupio stručnjake iz javnog sektora i vladinih tijela 51 europske i azijske države, Europske Unije i Glavnog tajništva ASEAN-a, kako bi se raspravljalo o promicanju i zaštiti dječjih prava.

Ove godine obilježava se 20. obljetnica osnivanja ASEM-ovog seminara o ljudskim pravima te su, kako bi obilježili taj važan datum, organizatori uveli novi sekundarni cilj samog seminara, a to je edukacija i trening djelatnika u sektorima rada s djecom prema ishodima i zaključcima seminara. Mia Roje, mag.psych. iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba pozvana je od strane organizacijskog odbora kao predstavnica Hrvatske u raspravi o pravu djeteta na iznošenje volje i mišljenja te pravu djeteta na sudjelovanje u za djecu važnim pitanjima. Poseban naglasak stavljen je na razlikovanje dječjeg prava na sudjelovanje od obveze na iznošenje mišljenja koja se djeci u pravnim postupcima nerijetko nameće neadekvatnim metodama i time im čini psihološku štetu.

Print Friendly, PDF & Email