Dvodnevnu edukaciju o radu sa traumatiziranom djecom i visoko konfliktnim razvodima ravnateljica Poliklinike prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je u Sarajevu u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu i Bosanskohercegovačke asocijacije za dječju i adolescentnu integrativnu psihoterapiju (BHIDAPA) od 27. do 28. lipnja 2018.

Edukacija je realizirana u okviru projekta „Pravda za svako dijete – osnove terapijske vještine u oporavku djece”, namijenjenog stručnjacima iz centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i školskim psiholozima. Ovom dvodnevnom edukacijom ujedno je i završen taj projekt koji se temelji na iskustvima i znanju integrativne psihoterapije razvojne dobi koja uključuje multidisciplinarnu dijagnostiku i tretman dječjih i adolescentnih emocionalnih problema i problema ponašanja (traumatizirane, zlostavljane i zanemarene djece), a usklađen je sa europskim standardima, primjerom dobre prakse u radu sa djecom i mladima, etičkim kodeksom i Konvencijom o pravima djece. Serija predavanja imala je za cilj upoznati sudionike sa osnovama rada sa djecom, izazovima i razlikama u pristupanju kada je u pitanju psihoterapija djece i zašto je važno da stručnjaci budu adekvatno educirani. Posebna pažnja posvećena je naglašavanju važnosti interdisciplinarnog pristupa i intersektorske suradnje u zaštiti najboljeg interesa djeteta.

Prvog dana edukacije prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander je govorila o važnosti osobne posvećenosti stručnjaka u radu sa djecom, posebno kada su u pitanju djeca sa traumatskim iskustvom, što sve mogu biti traumatska iskustva, kao i što su uzroci i posljedice traumatskih iskustava po dijete i njegovo okruženje. Također je bilo riječi o specifičnostima traume u dječjoj dobi, koju ulogu ima privrženost djeteta, koje vrste zlostavljanja djece postoje, o načinu prepoznavanja djeteta koje je izloženo zlostavljanju, te o tomu kako pristupiti i pomoći ugroženom djetetu, kako raditi multidisciplinarno i koji je niz koraka koje je neophodno poduzeti ako se neko dijete povjeri. Naglašena je važnost empatije osoba koje se u svoj radu susreću sa djecom. Posebna dio predavanja bio je posvećen temi seksualnog zlostavljanja djece.

Drugog dana, predavanja su bila fokusirana na visoko konfliktne razvode, problem manipulacije i otuđenje djeteta. Tijekom predavanja bilo je riječi o utjecaju razvoda na dijete, kako konflikti roditelja utječu na dijete, što je potrebno djetetu u situaciji kada se roditelji razvode, o pojavi sindroma otuđenog djeteta, te o manipulacijama kojima se služe roditelji prilikom razvoda.

Sudionici su veoma aktivno učestvovali u cjelokupnoj dvodnevnoj edukaciji sa mnogo pitanja, ali i vlastitih iskustava sa kojima se susreću u svakodnevnom radu. Svi učesnici su iskazali želju da u budućnosti budu organizirane iste i slične edukacije. U zaključnom dijelu predavanja prof. dr. sc. Buljan Flander je naglasila odgovornost svakog pojedinca za zaštitu djece, da je šutnja i zatvaranje očiju od problema zlostavljanja znak podrške zlostavljačima, te je pozvala sudionike edukacije da ne bježe od razgovora sa djecom, da im budu podrška i pomoć i da uvijek na prvo mjesto stavljaju najbolji interes djeteta.

Print Friendly, PDF & Email