U Osijeku je 4. listopada 2018. održan trening za stručnjake raznih profila koji rade s mladima u sukobu sa zakonom (policija, centri socijalne skrbi, pravosuđe…). Psihologinja Poliklinike Mia Roje kao jedna od mentorica na AWAY projektu(Alternativni načini postupanja prema maloljetnicima) održala je predavanje o adolescentima te njihovom doživljaju pravosuđa i potrebama u sustavu iz razvojne perspektive. Pogledajte video snimku izvještaja Slavonske TV

Print Friendly, PDF & Email