U sklopu Kampanje vijeća Europe “Jedno od pet” u Budvi, Crna Gora, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prof. dr.sc. Gordana Buljan Flander održala je predavanje na temu „Seksualno zlostavljanje djece – što smo naučili“ na konferenciji „Seksualna zloupotreba djece u turističkim centrima“ održanoj 17. svibnja 2012.

Na konferenciji kojoj je cilj bio promovirati kodeks ponašanja za zaštitu maloljetnika od seksualnog iskorištavanja na putovanjima i u turizmu sudjelovali su i ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Predrag Sekulić, ravnatelj policije Božidar Vuksanović te ravnatelj Ureda za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama.

Print Friendly, PDF & Email