Trodnevna edukacija „Napredna izobrazba iz forenzičnog intervjuiranja“ održana je u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba za sve stručnjake multidisciplinarnog tima od 16. do 18. prosinca 2015. 

Predavačica je bila Linda Cordisco Steel iz američkog Nacionalnog centra za zagovaranje djece (National Children’s Advocacy Center- NCAChttp://www.nationalcac.org/ ) iz Alabame. Model rada ovog centra poznat je po svojoj izvrsnosti u prevenciji i intervencijama u radu sa zlostavljanom djecom, a edukacijski tim NCAC u svjetskim okvirima zauzima vodeću ulogu u provođenju izobrazbe stručnjaka koji rade sa zlostavljanom djecom i njihovim obiteljima.

Linda Cordisco Steele predsjednica je programa i viša trenerica Nacionalnog centra za zagovaranje djece (National Children’s Advocacy Center – NCAC). Kao edukatorica provela je više od 300 treninga u SAD-u i inozemstvu. Održava i radionice na lokalnim, državnim, nacionalnim i međunarodnim konferencijama o zlostavljanju djece. Njezina područja ekspertize uključuju forenzični intervju djece, razvoj djece, zagovaranje žrtve i rad u multidisciplinarnom timu. Uz provođenje treninga, Linda trenutno radi i kao specijalist forenzičnog intervjua djece u NCAC-u te ujedno pruža i usluge supervizije i konzultacije na temu forenzičnog intervjua na lokalnoj i nacionalnoj razini. Linda je tijekom svoje karijere forenzični intervju provodila i u sljedeća četiri centra za zagovaranje djece: Prescott House Children’s Advocacy Center u Birminghamu, Alabama, The Safehouse u Albuquerqueu, Novi Meksiko, CAC of the Bluegrass u Lexingtonu i Gateway CAC u Kentuckyju. Uz provođenje forenzičnih intervjua, Linda je radila i kao klinička direktorica. Dodatno je, dok je bila u Novom Meksiku, radila i kao voditeljica projekta mobilnog intervjuiranja naroda Navajo i Zuni, u sklopu programa All Faiths Receiving Home u Albuquerqueu. Također je radila i kao klinička direktorica, voditeljica odjela za žrtve i izvršna direktorica Kriznog centra okruga Jefferson u Alabami. Linda ima više od 30 godina iskustva u terapiji i poslovima zagovaranja žrtava te ekstenzivnog treninga na regionalnoj i nacionalnoj razini. Stekla je M.Ed. (magisterij) na Sveučilištu u Pittsburghu, a ujedno je i licencirana profesionalna savjetovateljica.

Edukacija u Poliklinici za zaštitu djece sadržavala je najnovije spoznaje u provođenju forenzičnog intervjua sa zlostavljanom djecom: dosjećanje djeteta i pamćenje vremenske perspektive, specifičnosti u radu s predškolskom djecom i adolescentima, korištenje medija u forenzičnom intervjuu, specifičnosti u radu s djecom s teškoćama i dr. Sve ove teme bazirane su na dokazima, tj. znanstvenim spoznajama koje su u posljednjem desetljeću dovele do promjena i unapređenja provođenja intervjua sa zlostavljanom djecom.


Print Friendly, PDF & Email