Prvi dan treninga za stručnjake različitih profila koji rade s mladima u sukobu sa zakonom održan je u utorak 25. rujna 2018. u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a psihologinja Poliklinike Mia Roje kao jedna od mentorica na AWAY projektu (Alternativni načini postupanja prema maloljetnicima) održala je predavanje o adolescentima te njihovom doživljaju pravosuđa i potrebama u sustavu iz razvojne perspektive.

Trening se održava u sklopu projekta AWAY, a koordinira ga Terre des Hommes Foundation „Lausanne“ iz Mađarske. U projektu također sudjeluju i partneri iz Bugarske, Rumunjske i Belgije.

Glavni cilj projekta je stvaranje regionalnog empirijskog znanja o diverziji (alternativnim mjerama) u maloljetničkom pravosudnom sustavu, odnosno povezivanje i edukacija stručnjaka koji rade sa djecom u riziku i/ili u konfliktu sa zakonom. Predavanju su tako prisustvovali predstavnici policije, suda, centra za socijalnu skrb, fakulteta te odvjetnici. Treninzi će se provesti i u Osijeku i Rijeci, tijekom listopada.

Print Friendly, PDF & Email