U Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba 15. svibnja ponovno je održan tečaj trajne edukacije liječnika pod nazivom „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“, koji se kontinuirano održava dva puta godišnje od 2006. godine. Predavači su prof.dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja te psihijatri, psiholozi, pedijatar i pravnik Poliklinike. Tečaj je bodovan u skladu s Pravilnikom liječničke komore. Svi sudionici dobili su pisani materijal. Termin sljedećeg tečaja bit će objavljen u Liječničkim novinama.

Print Friendly, PDF & Email