Psići Evie i Heidi pasmine bichon havanezer obučeni za potrebe djece i mladih socijalno ranjive skupine (AAI, AAT) od 21. ožujka 2017. godine rade s djecom u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba uz certificiranog vodiča Renatu Fridrih, prof. defektologa – logopeda. Psi su obučeni sukladno holističkom pristupu prema kojem pas ima partnerski odnos sa vodičem, a svojim ponašanjem signalizira potrebe djeteta aktivno sudjelujući u radu s djecom. Prema potrebama korisnika psi rade pojedinačno, u paru i grupi. Rad pasa u projektu provodi se po principu jedan pas – više korisnika.

Na ulazu u Polikliniku i u prostoru u kojem borave psići nalazi se plakat kojim se obavještavaju roditelji i djeca o novim „pomoćnicama“ . Dosadašnje reakcije i dojmovi djece su izvrsni, što je doprinjelo pozitivnom ozračju i veseloj atmosferi s  mnogo osmijeha djece. Psići sada borave uz voditeljicu projekta i certificiranog vodiča prema holističkom pristupu Renatu Fridrih, uz pripreme uključivanja pasa u rad Dnevne bolnice u Poliklinici, naravno uz suglasnost roditelja.

Posljednjih godinu dana Polikinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreb i udruge Društvo Naša djeca Sisak imaju uspješnu suradnju kako bi projekt obučenih pasa za potrebe djece i mladih socijalno ranjive skupine (AAI, AAT) bio uspješniji i učinkovit. Projekt obuke pasa za rad sa socijalno ranjivom skupinom djece nevladina udruga Društvo Naša djeca Sisak započela je 2012. godine uz potpore i suglasnosti četiri ministarstva ( Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo pravosuđa).

Primjenu holističkog pristupa u radu sa psima i pacijentima započeo je otac moderne psihologije Sigmund Freud. Smjernice njegovih postignuća i rada  sa psima kao nadopuna dijagnostičkim i terapijskim oblicima u radu sa pacijentima koja imaju elemente traumatizacije pokazala se kao izvrstan primjer u praksi. Ovaj holistički pristup pri obuci pasa novina je u svijetu, te se projekt obuke pasa na ovaj način smatra inovativnim uz zavidne rezultate. Odabir pasmine bichon havanezer pokazao se kao najbolji izbor jer svojim osobinama odgovaraju djeci kroničnim pacijentima, te tako se može obuhvatiti najveći dio populacije djece već od predškolske kojima će biti potrebna pomoć psića.

Obuka pasa se provodi kroz pet modula za potrebe djece sa kroničnim bolestima, djece s posebnim potrebama i zlostavljane i/ili zanemarene djece u cilju smanjivanja ili prevencije traumatizacije. Suradnik u projektu, trener pasa i supervizor projekta je Vladimir Bolha međunarodni kinološki sudac,  te trener radnih i sportskih pasmina uz 42 godine iskustva rada sa psima. Voditeljica projekta iz DND Sisak  je Renata Fridrih, prof. defektolog – logoped u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Do sada je u projekt uključen 21 partner s područja RH (osnovne škole, centri za rehabilitaciju, zdravstvene ustanove, savjetovalište za djecu mlade i obitelj, dom za djecu, nevladine udruge, zatvor), a u pripremi je uključivanje novih partnera iz sustava zdravlja, te odgoja i obrazovanja što pokazuje na veliki interes.

U projekt je uključeno sedam pasa bichon havanezer (Evie, Heidi, Nia, Sevi, Ziggy, Švrčo, Aya) koji svojom prisutnošću uvijek potiču kod djece osjećaj ugode i osmijeha, zadovoljstva, empatije i želje za druženjem sa psićima.

Rezultati provedenog istraživanja autora Buljan – Flander, G., Persoglia – Petrac, A. i Fridrih, R. (2016) koji je prezentiran na Svjetskom pedijatrijskom kongresu u Kanadi pokazuju da je uz obučene pse uz holistički pristup u ovom projektu značajno doprinosi  smanjenju stresa i pozitivnim reakcijama djece predškolske dobi.

Print Friendly, PDF & Email