Lijepa vijest stiže nam s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin uvela je tema otuđenja kao dio nastave  u kurikulum predmeta Socijalna patologija. Kao literatura za kolegij navedena su dva rada naših stručnjakinja objavljena u znanstvenom časopisu “Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju” kojeg izdaje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. To su stručni rad ““Razdvajanje roditelja i otuđenje: Izgubljeni u prijevodu – Operacionalizacija stručne i znanstvene terminologije”  čije su autorice stručnjakinje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba – psihologinja Mia Roje Đapić, ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander i pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i predsjednica upravnog vijeća Poliklinike Romana Galić, univ. spec. act. soca. objavljen 2020. godine, te pregledni rad “Prevencija emocionalnog zlostavljanja djece u visokokonfliktnim razvodima roditelja: Analiza stanja u Hrvatskoj” autorica Mije Roje Đapić, mag.psych. i prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander objavljen 2019. godine.

Uvođenje ove teme u obrazovanje pomagačkih profesija zasigurno će unaprijediti zaštitu djece u Hrvatskoj, a Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pod vodstvom dekanice izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev potvrđuje svoj status institucije visokog obrazovanja otvorene novim spoznajama.

Print Friendly, PDF & Email