TELEGRAM.HR: “Osuđen je tata koji je vrijeđao sina i prijetio ‘hrvatskom šamarčinom’ jer je odustao od nogometa”

Na portalu Telegram.hr novinarka Ana Raić Knežević 2. lipnja 2018. piše o presudi koju je donio Prekršajni sud u Jastrebarskom protiv oca koji je u SMS poruci izvrijeđao svog 15-godišnjeg sina i prijetio mu ‘hrvatskom šamarčinom’ zato što je dječak odlučio odustati od igranja nogometa u jednom zagrebačkom klubu. Prekršajni sud je za postupak oca ocijenio da se radi o vrijeđanju djeteta koje Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji sankcionira.

Riječi bole – nekad i više od udarca.  Zakon je vrlo jasan oko toga da je emocionalno ili psihološko nasilje, nasilje jednako kao i ono tjelesno. Praksa pokazuje da djeci, iako se masnice i ožiljci ne vide, emocionalne rane ostaju bolne kroz dugo vremena i utječu na njihov život u budućnosti.

Nadamo se da će sve više ljudi, kako profesionalaca, tako i laika, razviti razumijevanje i osjetljivost na temu emocionalnog nasilja nad djecom jer to je jedini put da ih zajedno zaštitimo. Nedavni rezultati istraživanja Hrabrog telefona govore da još trebamo poraditi na senzibiliziranju javnost prema nasilju nad djecom. Pokazalo se, naime, da građani i dalje smatraju da je tjelesno kažnjavanje opravdano u nekim situacijama, smatraju ga učinkovitom odgojnom metodom i imaju slabu svijest o zakonskoj zabrani tjelesnog kažnjavanja u Hrvatskoj.

Tekst u cijelosti pročitajte na https://www.telegram.hr/politika-kriminal/fino-osuden-je-tata-koji-je-vrijedao-sina-i-prijetio-mu-hvatskom-samarcinom-jer-je-odustao-od-nogometa/Telegram.hr   na linku: 

 

Print Friendly, PDF & Email