Studijska posjeta predstavnika 15 europskih zemalja Poliklinici u okviru projekta PROMISE

Predstavnici 15 europskih zemalja, posvećenih razvijanju i implementaciji djeci prilagođenih, multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja, okupit će se u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba u srijedu i četvrtak, 3. i 4. veljače 2016.  Ovo je prvi od nekoliko sastanaka organiziranih u okviru projekta pod nazivom Promicanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga (PROMISE). Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba još je jednom prepoznata kao primjer dobre prakse, te je odabrana kao jedna od organizacija čiji će rad biti predstavljen sudionicima projekta. Preostale studijske posjete biti će održane u Centru za djecu i mlade (Kenter Jeugdhulp) (Haarlem, Nizozemska) te Dječjoj kući Island (Reykjavik, Island).

Što je projekt PROMISE

Projekt PROMISE usmjeren je na poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja, kojima se djeci čini dostupnom zaštita u okviru pravosudnog sustava, umanjuje moguća retraumatizacija te osiguravaju najviši profesionalni standardi za oporavak. Projekt se oslanja na model Dječjih kuća (poznatih kao Barnahus) te sličnih modela kao što su centri za zagovaranje djece, koji svoj rad temelje na suradnji između socijalne službe, policije, tužitelja, sudaca, pedijatara i stručnjaka mentalnog zdravlja pod istim krovom.

Na čelu projekta je Tajništvo Vijeća zemalja baltičkog mora (Council of the Baltic Sea States Secretariat). Partneri uključuju sljedeće organizacije: Child Circle (Belgija), Health Action Partnership International (Ujedinjeno Kraljevstvo), Institut Verwey-Jonker (Nizozemska) te Dječje kuće u Islandu, Linköpingu and Stockholmu (Island i Švedska).

U sklopu ovog projekta partneri su razvili dugoročnu viziju koja naglašava da sva djeca u Europi koja su izložena nasilju imaju pravo biti zaštićena i sigurna. Navedeno uključuje dostupnost kvalitetnim, djeci prilagođenim uslugama, kontinuirani razvoj  usluga kroz dijeljenje dobrih praksi i mobiliziranje nacionalnih/lokalnih organizacija (unutar vladinog i nevladinog sektora) na suradnju u implementaciji Barnahus modela. Jedan od ciljeva projekta je stvoriti temelje za buduću Europsku mrežu organizacija  stručnjaka.

Multidisciplinarni pristup i međuinstitucionalna suradnja

Prilikom nadolazećeg susreta u Zagrebu pažnja sudionika biti će usmjerena na temu multidisciplinarnog pristupa i međuinstitucionalne suradnje. Dvodnevni sastanak pružiti će platformu u sklopu koje će sudionici imati priliku:ne su

a)      sudjelovati u poticajnom dijalogu te razmjeni iskustava i znanja između različitih organizacija

b)      prikupiti znanja o ključnim područjima u zaštiti djece, koja uključuju osiguravanje socijalne podrške, tretmana, medicinske podrške, djeci prilagođenog pravosuđa i poštivanja prava djece na sudjelovanje, u kontekstu zaštite djece i prikupljanja forenzičnih dokaza u multidisciplinarnom i umreženom okruženju

Prepoznata kao priznati stručnjak u području zaštite djece, ravnateljica Poliklinike, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander sa sudionicima će podijeliti iskustva Poliklinike u razvijanju djeci prilagođenih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja, uz poseban naglasak na dobre prakse i izazove u osiguravanju multidisciplinarnog pristupa i međuinstitucionalne suradnje.

Print Friendly, PDF & Email