U Opatiji je od 9. do 12. studenoga 2016. održana 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa sa središnjom temom – Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja. Prema riječima predsjednika Hrvatskog psihološkog društva Josipa Lopižića, tema prevencije poremećaja i očuvanja zdravlja važna je u kliničkoj i zdravstvenoj psihologiji, ali i u ostalim područjima psiholoških istraživanja i prakse.

I na ovogodišnjoj konferenciji prisustvovali su kolege i kolegice srodnih struka – liječnici, medicinske sestre, socijalni radnici, edukacijski rehabilitatori, čije sudjelovanje obogaćuje multidisciplinarni i intersektorski trend rada psihologa u suvremenom društvu.

Polikliniku za zaštitu djece i mladih grada Zagreba predstavljale su kliničke psihologinje dr.sc. Bruna Profaca, Sena Puhovski i Ivana Ćosić Pregrad, magistre psihologije Ella Selak Bagarić i Mia Roje te pripravnici Dominik Šmida, mag.psych. i Petra Šimčić, mag.psych. Svi stručnjaci Poliklinike aktivno su sudjelovali izlažući znanstvene radove, predstavljajući rad ustanove te dijeleći svoja znanja i iskustva kroz organizirane rasprave i radionice.

Dr.sc. Bruna Profaca bila je pozvana kao sudionica na okrugli stol pod nazivom „Podrška u procesu tugovanja: Što tugujućima treba, a što im (ne)znamo dati?“. Voditeljica okruglog stola bila je prof.dr.sc. Lidija Arambašić, a raspravljalo se o radu s tugujućima s obzirom na njihovu razvojnu dob i specifičnost pojedinih populacija u kliničkoj praksi. Dr.sc. Bruna Profaca podijelila je iskustva i izazove rada s tugujućom djecom koja su doživjela traumatski gubitak, a s kojima svakodnevno radi u Poliklinici.

Dr.sc. Bruna Profaca i Sena Puhovski, prof. sudjelovale su na okruglom stolu na temu „Psihologija: Na margini i/ili avangarda društva“, na kojem se razmatrala pozicija psihologa i psihološke djelatnosti u današnjem društvu. Naše psihologinje govorile su o obilježjima djece, mladih i obitelji u cjelini u perspektivi 21. stoljeća te ulozi psihologa u radi s obiteljima koje se mijenjaju, ali i svojoj stručnoj perspektivi. Voditeljice ovog okruglog stola bile su Zora Subotić, prof. i Ana Munivrana, prof.

Kliničke psihologinje Sena Puhovski i Ivana Ćosić Pregrad održale su radionicu pod nazivom „Druga strana medalje (sekundarna otpornost)“ namijenjenu kliničkim psiholozima i pomagačima koji se u svom radu susreću sa traumatiziranim ljudima i djecom, kao i ljudima u drugim vrstama krize. Cilj je bio kroz različite aktivnosti razmotriti i osvijestiti važnost novog koncepta sekundarne otpornosti. Naime, osim uobičajenog zamora i sekundarne traumatizacije koja se može javiti u pomagača usmjerenih na rad s traumom, oni mogu razviti sekundarnu otpornost, koja doprinosi smanjenju zamora pomagača i sagorijevanja na poslu.

Psihologinja Ella Selak Bagarić prezentirala je iskustva stručnjaka Poliklinike u procesu osnivanja, planiranja i izrade programa dnevne bolnice kao nove usluge Poliklinike, njezinom načinu rada u prvim mjesecima, ali i kontinuiranim nastojanjima da djeci budu omogućene usluge u skladu s njihovim potrebama, na način da su sami aktivni sudionici u planiranju njezinog rada, a prema dobrim praksama u svijetu i suvremenim pristupom u radu sa psihotraumatiziranom djecom. Kroz izlaganje pod nazivom „Dnevna bolnica Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba – naša prva tri mjeseca“ (Selak Bagarić, Štimac, Buljan-Flander i Jurčić) prikazane su specifičnosti u radu naše dnevne bolnice, koja je u ovom trenu jedina u Hrvatskoj koja funkcionira u sklopu rada jedne poliklinike.

Mia Roje, mag.psych. izlagala je znanstveni rad „Uloga psihologa u skrbi o djeci s kroničnim kožnim bolestima“ (Buljan-Flander, Roje i Rezo). Autorice su u protekloj godini provodile intervjue s djecom oboljelom od kroničnih kožnih bolesti o njihovoj kvaliteti života i eventualnim potrebama za njeno povećanje. Analizom intervjua utvrđeno je da ova populacija djece ima snažnu potrebu za podrškom stručnjaka mentalnog zdravlja u raznim aspektima života, koja im nije sustavno nuđena ni dostupna. Cilj ovog izlaganja bio je stoga skrenuti pažnju stručne javnosti na dobivene rezultate i predložiti smjernice za psihološku skrb o djeci s kroničnim kožnim bolestima.

Pripravnik Dominik Šmida, mag.psych. predstavio je program koji provodi u dječjem domu A.G. Matoš u suradnji s udrugom Hrabri Telefon. U predavanju „Prevencija nasilja i osnaživanje za djecu s poremećajem u ponašanju kroz borilačke vještine“ objasnio je teorijsku podlogu kreiranja ovakvog programa, način njegovog provođenja i rezultate internih evaluacija. Zaključeno je kako se integracijom pokreta, filozofije borilačkih vještina, ekspresivnih tehnika i strukturiranog načina rada mogu postići pozitivne promjene doživljavanja i ponašanja djece s poremećajem u ponašanju.

Pripravnica Petra Šimčić, mag.psych. izložila je istraživanje „Samopoimanje i poimanje partnerskih odnosa kod trudnica“ (Šimčić i Maričić). Izloženo je kako trudnice doživljavaju sebe u kontekstu trudnoće, koji strahovi i brige im se javljaju te kako doživljavaju podršku svojih partnera, njihovu vezu i seksualni život.

Iduća konferencija hrvatskih psihologa održat će se u Zadru 2017. godine te ovim putem izražavamo zadovoljstvo što će tema naredne konferencije biti ljudska i dječja prava.

Print Friendly, PDF & Email