U organizaciji Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju, Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba održan je  2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“ u Zagrebu 17. i 18. svibnja 2018. Na kongresu se raspravljalo o brojnim aspektima te unaprjeđenju mentalnog zdravlja djece i mladih kao bitnog činitelja cjelokupnog zdravlja i dobrobiti cijelog društva, a stručnjaci Poliklinike znatno su doprinijeli.

Okrugli stol ”Intersektorska suradnja u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih – postupci i procedure” moderirala je Mia Roje, psihologinja iz Poliklinike, a sudionici su bili: Prim. Domagoj Štimac, dr. med., dječji psihijatar iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba; dr.sc. Lana Peto Kujundžić, sutkinja za mladež zagrebačkog Županijskog suda; mr.sc. Dragan Josipović, Ravnateljstvo Policije; Marjeta Knez Turčinović, dr.med., psihijatrica iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba; Mara Budimir, socijalna radnica, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež te Ljiljana Samardžić, stručna suradnica socijalna pedagoginja u Osnovnoj školi Prečko i Osnovnoj školi Nikole Tesle, Zagreb. Raspravljalo se o važnosti pravovremenog reagiranja svih stručnjaka, ali i građana, na znakove zlostavljanja i zanemarivanja djece te o konkretnim prijedlozima daljnje intersektorske suradnje i razmjene informacija između stručnjaka uključenih u skrb o djetetu u skladu sa zakonskim okvirima. Nakon vrlo zanimljive rasprave u koju se aktivno uključila i publika, sudionici okruglog stola dogovorili su da će aktivnost nastaviti i po završetku skupa. Okupit će glavne zaključke i prijedloge za osnivanje interdisciplinarnih timova diljem Hrvatske, koji bi imali poziv i misiju djelovati u lokalnim zajednicama, kako bi se osigurala zaštita svakog djeteta sukladno njegovom najboljem interesu, čime smo obvezani i Konvencijom o pravima djeteta. Dokument će se uputiti nadležnim Ministarstvima.

Na kongresu je održan i Okrugli stol pod nazivom “Utjecaj obrazovnog sustava na mentalno zdravlje djece i mladih u RH”. Moderatorica je bila prof. dr.sc. Nataša Jokić Begić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Jedna od sudionica je bila dr. sc. Bruna Profaca psihologinja iz Poliklinike koja je prezentirala iskustva o ovoj problematici iz ugla kliničkog psihologa: izvori školskog stresa i mentalno zdravlje mladih, imaju li djeca podršku u školi te koji su školski faktori rizični, a koji zaštitni kod djece s teškoćama mentalnog zdravlja. Ostali sudionici su bili: Mihael Kozina i Iskra Pejić stručni suradnici psiholozi u školama te dr.sc. Zrinka Ristić Dedić iz Instituta za društvena istraživanja.

U sklopu sesije ”Psihopatologija djece i mladih”, čiji su  moderatori bili prim. Domagoj Štimac, dr. med. i Ivica Šain, dr. med., prim. Štimac je održao predavanje ”Specifičnosti dnevnobolničkog programa u polikliničkim uvjetima”, čiji su koautori psihologinje Poliklinike Ella Selak Bagarić i Renata Ćorić Špoljar te glavna sestra Poliklinike Vesna Juričić. U predavanju je prikazano dvogodišnje iskustvo rada naše dnevne bolnice, uz poseban naglasak na timski pristup, rad sa terapijskim psima te druge suvremene tehnike u terapijskom radu s djecom i adolescentima koje se svakodnevno koriste u radu Dnevne bolnice.

Na kongresu smo sudjelovali i sa simpozijem ”Na kavi s kliničarima” kojeg su organizirale i u njemu sudjelovale psihologinje Marija Crnković i Renata Ćorić Špoljar, socijalna radnica Nikolina Škrlec, psihijatrica Marjeta Knez Turčinović, dr. med. i socijalna pedagoginja Dora Kralj. Podijelile su iskustva u radu kroz teme o savjetovanju roditelja, grupnom radu s roditeljima, kako se s roditeljstvom nose roditelji s duševnim bolestima te o terapiji traume. S ostalim stručnjacima smo razmijenili iskustva, teškoće, izazove i dileme, a s ciljem zajedničkog učenja i razvijanja dodatnih načina pomoći najmlađim članovima našeg društva i njihovim roditeljima, skrbnicima i stručnjacima koji o njima brinu. Naglašena je i važnost suradnje s različitim institucijama i dijelovima sustava (centri za socijalnu skrb, vrtići, škole, liječnici, policija, domovi…) u terapiji, odnosno interdisciplinarnosti i međuinstitucionalne suradnje u radu s djecom.

Print Friendly, PDF & Email