Stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba dali su svoj doprinos 1. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta održanog u Zagebu 7. i 8. prosinca.

U suradnji sa Psihijatrijskom bolnicom za djecu i mladež organiziran je okrugli stol na temu “Manipulacija djecom u razvodu braka – Intersektorska suradnja”. Povod organizaciji ovog okruglog stola činjenica je da se u Republici Hrvatskoj rastaje otprilike svaki treći brak. Prema istraživanjima i kliničkoj praksi, oko trećine razvoda brakova smatra se visoko-konfliktnima, što znači da roditelji imaju dubinske, dugotrajne i intenzivne sukobe koji traju i više godina nakon razvoda braka.

Te obitelji posebno su rizične za emocionalno zanemarivanje i zlostavljanje djece, koja se nerijetko nađu u središtu roditeljskog sukoba i bivaju pogođena manipulacijom roditelja. Pod manipulacijom, odnosno pokušajima otuđenja djeteta od roditelja, podrazumijevamo sve svjesne ili nesvjesne postupke jednog roditelja usmjerene ka ometanju odnosa djeteta s drugim roditeljem.

Iako je termin sindroma otuđenja djeteta od roditelja kontroverzan u općoj i stručnoj javnosti, nesumnjivo možemo govoriti o manipulaciji djecom kao obliku zlostavljanja djece, koja imaju posljedice istovjetne posljedicama tjelesno, emocionalno i seksualno zlostavljane djece izvan okolnosti brakorazvoda roditelja.

Cilj ovog okruglog stola bio je raspraviti o najnovijim stručnim i znanstvenim spoznajama o manipulaciji djecom u razvodu braka iz pozicije kliničkog psihologa, psihijatra, sudskog vještaka, predstavnika policije, Centra za socijalnu skrb i Vrhovnog suda RH, kako bi se iz prve ruke pružio primjer multidisciplinarne i intersektorske suradnje prema suvremenim svjetskim standardima. Ovaj okrugli stol ujedno je prva prilika da u Hrvatskoj u javnom prostoru okupljamo multidisciplinarni tim stručnjaka koji progovaraju o manipulaciji, odnosno da se u javnom prostoru radi na interesktorskoj suradnji na ovu temu.

Moderatorica okruglog stola bila je Mia Roje, mag.psych. iz Poliklinike, a sudionici okruglog stola bili su:

doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med. specijalist psihijatrije, subspecijalist iz dječje i adolescentne psihijatrije, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, psihologinja i psihoterapeutkinja, stalna sudska vještakinja, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Renata Šantek, mag.iur., Vrhovni sud RH

Dragan Josipović, Ravnateljstvo Policije

Snježana Bubenik, dipl.soc. radnica, CZSS Zagreb

Marija Crnković, prof., klinička psihologinja, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Raspravljano je o manipulaciji u razvodu braka iz pozicije svake pojedine struke, izazovima i prilikama u radu te smjernicama za daljnju suradnju različitih struka, kako bismo zajedno djelovali u najboljem interesu djeteta. Ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima te zainteresiranim stručnjacima i studentima u publici koji su doprinijeli razvoju suradnje.

U sklopu sekcije Rizični i zaštitni čimbenici dobrobiti djece, neuropedijatrica Poliklinike doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, predstavila je rad: ”Could protection against adverse childhood experiences result in better outcomes of neurological and health development?” o utjecaju nepovoljnih čimbenika odrastanja na djetetov neurorazvoj (Autori Vanja Slijepćević Saftić i Ella Selak Bagarić).

Na skupu su djelatnici Poliklinike sudjelovali i u sklopu simpozija “Savjetodavni i terapijski rad s djecom i roditeljima – izazovi i mogućnosti”čija je voditeljica bila Marija Crnković, prof. klinički psiholog. U ovom simpoziju podijelili su kroz analizu mjerljivih podataka te niz primjera slučajeva iskustva, teškoće, izazove i dileme s ostalim stručnjacima čiji je dio profesionalnih interesa briga za najmlađe članove našeg društva, kao i za one starije koji za njih preuzimaju odgovornost kroz savjetovanje i terapiju.

Na ovom simpoziju su sudjelovali:

Marjeta Knez Turčinović, dr.med, specijalist psihijatrije, subspecijalist iz psihoterapije

Renata Ćorić Špoljar, prof. klinički psiholog

Vlatka Križan, prof. klinički psiholog

Marija Crnković, prof. klinički psiholog

Dora Kralj, prof. socijalni pedagog

Nikolina Škrlec, dipl. socijalna radnica

doc. dr. sc. Danijel Crnković, dr. med, specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije iz KBC-a Sestre milosrdnice, inače naš bivši kolega iz Poliklinike.

Print Friendly, PDF & Email