Stručna posjeta  društava psihologa  Republike Srpske, BiH i Brčko Distrikta

U posjetu Poliklinici su 24. svibnja 2016. bili stručnjaci u organizaciji Društva psihologa Republike Srpske, Društva psihologa Bosne i Hercegovine te Društva psihologa Brčko Distrikta. Riječ je o dvodnevnoj studijskoj posjeti institucijama u gradu Zagrebu u okviru njihove specijalističke edukacije “Psihološka podrška djeci u krivičnom postupku”, kada su kolege i kolegice posjetili i Županijski sud u Zagrebu, Upravu krim policije, Odjel za suzbijanje maloljetničke delinkvencije te Ured pravobraniteljice za djecu.

U Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba iskustva u provođenju forenzičnog intervjua u okviru kliničke obrade djece, kao i druge forenzične aktivnosti stručnjaka Poliklinike, predstavila im je voditeljica dijagnostike i tretmana dr.sc. Bruna Profaca. Bila je to mogućnost za razmjenu iskustava, ali i doprinos vrijednom projektu u kojeg su polaznici uključeni, a tiče se jačanja profesionalnih kapaciteta stručnjaka za pružanje psihološke podrške djeci u krivičnom postupku. Osim  Poliklinike, stručnjaci posjetili su i udrugu Hrabri telefon te se upoznali s njihovim aktivnostima.

Print Friendly, PDF & Email