Na znanstveno stručnom skupu “Psihologija nasilja i zlostavljanja” koji se 2006. održao u Osijeku, stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prezentirali su sljedeće radove:

– Krmek, M., Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2006): Nasilje među vršnjacima preko interneta , Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek

– Hrpka, H., Krmek, M., Buljan Flander, G. (2006): Rezultati istraživanja o iskustvima djece pri korištenju Interneta , Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek

Doc.dr.sc. Gordana Buljan Flander je prvog dana odvijanja skupa održala pozvano predavanje “Nasilje nad djecom” na kojem su bili prezentirani i rezultati istraživanja kojeg su proveli stručnjaci Poliklinike, a odnose se na prevalenciju oblika zlostavljanja u djetinjstvu među mladima iz svih dijelova Hrvatske.

Print Friendly, PDF & Email