Volonteri Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja posjetili su Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba 28. veljače 2020. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006 – je linija koju kontaktiraju žrtve i svjedoci kaznenih djela i prekršaja te članovi njihovih obitelji za pomoć. Djelokrug Nacionalnog pozivnog centra obuhvaća pravno informiranje, pružanje emocionalne podrške te upućivanje na relevantne organizacije i institucije.

U svom radu volonteri se susreću i s kaznenim djelima koja se počine na štetu djece zbog čega se pokazala potreba za stručnom suradnjom s našom Poliklinikom koju dogovaraju Mateja Meštrović, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja te Voditeljica odjela za dijagnostiku i tretman Poliklinike, dr. sc. Renata Ćorić Špoljar.

Volontere su dočekali zamjenik ravnateljice prim. Domagoj Štimac, dr. med. i socijalna radnica Poliklinike, Nikolina Škrlec, uz koje su volonteri obišli Polikliniku. Upoznali su se s radom i djelatnostima naše ustanove kao i s postupcima koji se provode kada se radi o djetetu žrtvi kaznenog djela, kako bi mogli dati više informacija roditeljima i skrbnicima koji zovu Nacionalni pozivni centar u slučajevima kada je dijete žrtva kaznenog djela i pružiti im potrebnu podršku.

Više o Nacionalnom pozivnom centru za žrtve možete saznati na linku:   

http://pzs.hr/nacionalni-pozivni-centar-za-zrtve-kaznenih-djela-i-prekrsaja-npc/

Print Friendly, PDF & Email