Sporazum o suradnji Poliklinike i Stomatološkog fakulteta

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Stomatološki fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sklopili su sporazum o znanstvenoj, stručnoj i nastavnoj suradnji u ostvarenju projekata i programa u cilju zaštite oralnog i mentalnog zdravlja djece. Ovaj sporazum kojim postaju povezane ustanove potpisali su prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, dekan Stomatološkog fakulteta.

Print Friendly, PDF & Email