Na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 13. lipnja je održan 2. Stručni skup Hrvatske udruge socijalnih pedagoga pod nazivom “Trendovi u dijagnostici”. Skupu su prisustvovale djelatnice Poliklinike Dora Kralj, prof. socijalni pedagog kao gost predavač na okruglom stolu na temu “Dijagnostički materijali i razina izmjene informacija između škola, institucija socijalne skrbi i zdravstva” i Tanja Manović, prof. socijalni pedagog.

Print Friendly, PDF & Email