Stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba su tijekom veljače i ožujka 2011. u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi održali tri jednodnevna seminara za stručnjake iz centara za socijalnu skrb -psihologe, socijalne radnike i socijalne pedagoge.

Naziv seminara je bio „Odabrane teme u radu sa zlostavljanom djecom, mladima i obiteljima“.

Cilj ove edukacije je unapređenje suradnje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i stručnjaka na poslovima obiteljsko-pravne zaštite u CZSS, dodatno senzibiliziranje za problematiku zlostavljanja i zanemarivanja djece te razvoj vještina i kompetencija stručnjaka u radu sa zlostavljanom djecom, mladima i njihovim obiteljima.

Predavači su bili stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, a seminar se odvijao kroz predavanja i radionice. Iako stručnjaci centara za socijalnu skrb i Poliklinike svakodnevno surađuju na poslovima zaštite djece, ovo je način da kroz teme koje su od interesa za sve koji se bave djecom, ta suradnja bude unaprijeđena.

Print Friendly, PDF & Email