Seminari o prevenciji zlostavljanja

Drugi ciklus seminara za pedijatre i liječnike školske medicine pod nazivom ”Prevencija i intervencije u području zlostavljanja i zanemarivanja djece“ održan je 24. i 25. travnja 2009. u Zagrebu, u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi. Uz djelatnike Poliklinike predavanja su održale i sutkinja županijskog suda u Zagrebu Lana Petö Kujundžić te prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Print Friendly, PDF & Email