Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i voditeljica dijagnostike i tretmana dr. sc. Bruna Profaca održale su u Mariboru dvodnevni seminar za stručnjake mentalnog zdravlja Dispanzera za pedopsihijatriju. Seminar se održao 28.1.2012. i 11.2.2012.

Tema seminara je “Intervju sa djecom – žrtvama zlostavljanja: prepoznavanje i kriteriji vjerodostojnosti”. Polaznici edukacije su slovenski psihijatri, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici. Ovaj seminar je nastavak suradnje s djelatnicima Dispanzera za pedopsihijatriju Zdravstvenog doma dr. Adolfa Drolca iz Maribora, koja je započela prije dvije godine tijekom stručne posjete mariborskih stručnjaka Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba.

Print Friendly, PDF & Email